Naživo z kaplnky Panny Márie Trnavskej

 

Mimoriadny program vysielania z Kaplnky Panny Márie Trnavskej       počas Veľkého Týždňa 2020

Veľký Piatok                - obrady o 15:00 (vysielanie naživo začína 14:00)

Biela Sobota               - o 8:00 vyloženie sviatosti oltárnej na poklonu a 

                                           ranné  chvály - (vysielanie naživo od 7:45)

                                          - o 20:00 Veľkonočná Vigília (vysielanie naživo od 19:00) 

Veľkonočná Nedeľa    - sv. omša o 9:00 a o 10:30 (vysielanie naživo od 8:00)

Veľkonočný Pondelok - sv. omša o 9:00 a o 10:30 (vysielanie naživo od 8:00)

Počas Velkonočnej Oktávy okrem vyššie uvedeného budú slávenia už podľa riadneho poriadku ako je uvedené nižšie okrem krížovej cesty.

Riadny program vysielania:

Vysielanie naživo, počas ktorého si môžete vykonať online návštevu Kaplnky Trnavskej Panny Márie a duchovne sa spojiť so slávením podľa nižšie uvedeného programu

Pondelok:    15:00 - 19:00    (15:00 Korunka a sv. omša, 18:00 Litánie a sv. omša)

Utorok:        15:00 - 19:00    (15:00 Korunka a sv. omša, 18:00 Litánie a sv. omša)

Streda:        15:00 - 19:00    (15:00 Korunka a sv. omša, 18:00 Litánie a sv. omša)   

Štvrtok:       15:00 - 19:00   (15:00 Korunka a sv. omša, 18:00 Litánie a sv. omša)

Piatok:        15:00 - 19:00    (15:00 Korunka a sv. omša, 17:30 Krížová cesta,

                                             18:00 Litánie a sv. omša)

Sobota:         9:00 - 13:00   (10:00 Litánie a sv. omša)

Nedeľa:         8:00 - 12:00   a   15:00 - 19:00   (  9:00 Sv. omša, 15:00 Krížová cesta)

Modlitba k Trnavskej Panne Márii

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme,
zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia,
ktoré si nám vyprosila u svojho Božského Syna.
Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia,
ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.
Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti.
Ráč nám vyprosiť pokojné časy,
aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo
a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen

Milostivá panenská Matka Mária,
s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze,
na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany
v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot.
Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce.
Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme:
Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.
Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách.
Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách.
Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu.
Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu.
Zdvihni svoju materinskú ruku,
žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou.
Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať,
v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť,
aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen

 

SPRÁVY

 

NOVINKY