Arcibiskup na Twitteri (2014)

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch začal 21. januára 2014 tweetovať na svojej oficiálnej stránke na Twitteri: @episcopus_sk. Jeho tweety si môžete prečítať aj na tejto stránke.

 
 
Arcibiskup na Twitteri: Každé dieťa, ktoré prichádza na svet, je dôkazom, že Boh má ešte dôveru v ľudstvo.
 
"Každé dieťa, ktoré prichádza na svet, je dôkazom, že Boh má ešte dôveru v ľudstvo."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 22. decembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Človek bez Boha chce prerásť sám seba a nepozoruje, ako hlboko klesá.
 
"Človek bez Boha chce prerásť sám seba a nepozoruje, ako hlboko klesá."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 20. decembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Svätosť znamená maximálnu snahu o dokonalosť. Teda každá vec je dokonalá, keď je takou, aká má byť podľa Božieho plánu.
 
"Svätosť znamená maximálnu snahu o dokonalosť. Teda každá vec je dokonalá, keď je takou, aká má byť podľa Božieho plánu."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 11. decembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Veľkosť človeka je v tom, že žije pre druhých. Boh vidí a oceňuje každé dobro. Iba tak neprekročíme prah večnosti s prázdnymi rukami.
 
"Veľkosť človeka je v tom, že žije pre druhých. Boh vidí a oceňuje každé dobro. Iba tak neprekročíme prah večnosti s prázdnymi rukami."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 4. decembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Sedembolestná Panna Mária je príkladom toho, akým je aj pre nás požehnaním mať podiel na Kristovom kríži.
 
"Sedembolestná Panna Mária je príkladom toho, akým je aj pre nás požehnaním mať podiel na Kristovom kríži."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 21. novembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Keď Mária dostala Syna od Otca, bola šťastná. Keď Mária dostala Syna od ľudí, bola sedembolestná.
 
"Keď Mária dostala Syna od Otca, bola šťastná. Keď Mária dostala Syna od ľudí, bola sedembolestná."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 13. novembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: V súčasnosti sa tak ľahko necháme zviesť liberálnymi pedagógmi na scestnú deformáciu svojich detí v oblasti ateistickej a amorálnej sexuálnej výchovy, ktorá sa predkladá aj katolíckym žiakom na štátnych školách...
 
"V sučasnosti sa tak ľahko necháme zviesť liberálnymi pedagógmi na scestnú deformáciu svojich detí v oblasti ateistickej a amorálnej sexuálnej výchovy, ktorá sa predkladá aj katolíckym žiakom na štátnych školách..."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 11. novembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Škola musí byť v službe rodičov. Preto majú rodičia právo na výchovu svojich detí v duchu svojho presvedčenia, a tak majú následne právo i povinnosť vstupovať do výchovného procesu svojich detí.
 
"Škola musí byť v službe rodičov. Preto majú rodičia právo na výchovu svojich detí v duchu svojho presvedčenia, a tak majú následne právo i povinnosť vstupovať do výchovného procesu svojich detí."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 7. novembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Kresťanská rodina je školou ľudskosti; školou budovania vzťahu s Bohom a blížnymi, v ktorej sa učíme vzájomnej kresťanskej láske, úcte, životu viery premietnutej aj do služby núdznym, chorým a starým.
 
"Kresťanská rodina je školou ľudskosti; školou budovania vzťahu s Bohom a blížnymi, v ktorej sa učíme vzájomnej kresťanskej láske, úcte, životu viery premietnutej aj do služby núdznym, chorým a starým."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 5. novembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Keby bol väčší záujem rodičov o výchovu ich detí, nebolo by sa stalo, že sa do systému vyučovania dostali praktiky nezodpovednej výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktoré sa na niektorých školách vyučujú bez ich vedomia.
 
"Keby bol väčší záujem rodičov o výchovu ich detí, nebolo by sa stalo, že sa do systému vyučovania dostali praktiky nezodpovednej výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktoré sa na niektorých školách vyučujú bez ich vedomia."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 3. novembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote. Formuje sa rebrík ľudských a kresťanských hodnôt dôležitých pre výstup smerom hore.
 
"V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote. Formuje sa rebrík ľudských a kresťanských hodnôt dôležitých pre výstup smerom hore."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 31. októbra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Zdravé, silné telo je často len prostriedkom rozkoše. Sila Márie je silou Ducha Svätého účinkujúceho aj v slabom, ale duchovne silnom tele.
 
"Telesná sila a krása tela sa stáva prostriedkom neduchovnej krásy. Zdravé, silné telo je často len prostriedkom rozkoše, náruživosti a biznisu. Sila Panny Márie je silou Ducha Svätého, ktorý môže účinkovať aj v slabom, chorľavom tele. Starecké telo Matky Terezy, či pátra Pia sú toho jasným dôkazom. Aj oni pochopili, že opravdivá sila pramení v úprimnej nábožnosti tak, ako v živote Panny Márie."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 30. októbra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: V súčasnosti veľa mladých, ale i vekom pokročilých, chodí do fitness centier, buduje sa kult tela... "Zdá sa, že dnes už nič nebráni naplneniu slov «v zdravom tele zdravý duch». Upevnil sa zdravý duch v našej spoločnosti, v našom národe?"
 
V súčasnosti veľa mladých, ale i vekom pokročilých, chodí do fitness centier, buduje sa kult tela... "Zdá sa, že dnes už nič nebráni naplneniu slov «v zdravom tele zdravý duch». Upevnil sa zdravý duch v našej spoločnosti, v našom národe?"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 28. októbra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Evanjelium nepatrí nasýteným boháčom, ale tým, čo sú hladní po pravde; tým, ktorí túžia vo svojej chudobe po Božom pokrme.
 
"Evanjelium nepatrí nasýteným boháčom, ale tým, čo sú hladní po pravde; tým, ktorí túžia vo svojej chudobe po Božom pokrme."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 23. októbra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Svätý Otec František v tvíte povedal: «Prosme si od Pána milosť neohovárať, nekritizovať, neklebetiť, ale milovať všetkých.» Veľmi výstižné.
 
"Svätý Otec František v tvíte povedal: «Prosme si od Pána milosť neohovárať, nekritizovať, neklebetiť, ale milovať všetkých.» Veľmi výstižné."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 9. októbra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Žiť možno len čnosť. Hriech nemožno "žiť". Hriech možno len trpieť ako rakovinový nádor na našom tele.
 
"Žiť možno len čnosť. Hriech nemožno "žiť". Hriech možno len trpieť ako rakovinový nádor na našom tele."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 6. októbra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Treba jasne odlišovať dobro od zla a čnosť od hriechu... Je to diagnostika, ktorá je nevyhnutná k liečbe každého pacienta.
 
"Treba jasne odlišovať dobro od zla a čnosť od hriechu... Je to diagnostika, ktorá je nevyhnutná k liečbe každého pacienta."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 1. októbra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov, preto neverte každému duchu, ale najprv skúmajte, či je od Boha...
 
"Neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov." (porov. 1 Jn 4,1)
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 29. septembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Každá svieca je iná. Najlepšia má iba jednoduchý zovňajšok, horí pokojným plamienkom a šíri okolo seba príjemnú vôňu čistého včelieho vosku.
 
"Každá svieca je iná. Najlepšia má iba jednoduchý zovňajšok, horí pokojným plamienkom a šíri okolo seba príjemnú vôňu čistého včelieho vosku."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 26. septembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Ježiš je svetlom, ktoré žiari nad všetkými temnotami dejín. My máme odzrkadľovať Jeho svetlo a dávať signál iným na ceste k cieľu.
 
"Ježiš je svetlom, ktoré žiari nad všetkými temnotami dejín. My máme odzrkadľovať Jeho svetlo a dávať signál iným na ceste k cieľu."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 19. septembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Chrániť sa hriechu nestačí. Treba pestovať pozitívne čnosti. Čo by sme povedali o roľníkovi, ktorý ničí burinu, obrába pole, ale nič tam neseje?
 
"Chrániť sa hriechu nestačí. Treba pestovať pozitívne čnosti. Čo by sme povedali o roľníkovi, ktorý ničí burinu, obrába pole, ale nič tam neseje?"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 16. septembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Poznať svoju veľkosť i malosť, čnosť i hriech, je veľmi potrebné k náprave života. Chvíle ťažké, ale plné Božej priazne. Treba ich využiť.
 
"Poznať svoju veľkosť i malosť, čnosť i hriech, je veľmi potrebné k náprave života. Chvíle ťažké, ale plné Božej priazne. Treba ich využiť."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 5. septembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Hoci sa Jonáš vzpieral Božiemu poslaniu, predsa ho priviedla Božia prozreteľnosť tam, kam patril, aby sa stal znamením.
 
"Hoci sa Jonáš vzpieral Božiemu poslaniu, predsa ho priviedla Božia prozreteľnosť tam, kam patril, aby sa stal znamením."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 4. septembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: V Ježišových časoch Ho len malá časť vnímala ako znamenie. I my sa máme stať znamením Ježiša pre dnešný svet, hoci sa mu to javí absurdné.
 
"V Ježišových časoch Ho len malá časť vnímala ako znamenie. I my sa máme stať znamením Ježiša pre dnešný svet, hoci sa mu to javí absurdné."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 2. septembra 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Ježišovo pokolenie videlo Jeho dobrotu, učenie a zázraky, ale správalo sa, akoby sa nič nestalo. Po dvoch tisícročiach sa veľa nezmenilo...
 
"Ježišovo pokolenie videlo Jeho dobrotu, učenie a zázraky, ale správalo sa, akoby sa nič nestalo. Po dvoch tisícročiach sa veľa nezmenilo..."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 29. augusta 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Znamenia sú v živote ľudí dôležité dorozumievacie prostriedky. K tomu treba dvoch. Jeden naznačuje, druhý dešifruje a snaží sa porozumieť.
 
"Znamenia sú v živote ľudí dôležité dorozumievacie prostriedky. K tomu treba dvoch. Jeden naznačuje, druhý dešifruje a snaží sa porozumieť."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 22. augusta 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Negatívnymi znameniami dnešnej doby sú vojny..., ktoré nám pripomínajú, že i ekonomická prosperita sa môže v okamihu postaviť proti ľuďom.
 
"Negatívnymi znameniami dnešnej doby sú vojny..., ktoré nám pripomínajú, že i ekonomická prosperita sa môže v okamihu postaviť proti ľuďom."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 21. augusta 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Každá kresťanská spiritualita, všeobecná alebo osobitná, sa zásadne orientuje na Sväté písmo. Z neho preberá obsah, predmety, princípy...
 
"Každá kresťanská spiritualita, všeobecná alebo osobitná, sa zásadne orientuje na Sväté písmo. Z neho preberá obsah, predmety, princípy..."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 18. júla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Jadro spirituality je hľadanie a nachádzanie Boha.
 
"Jadro spirituality je hľadanie a nachádzanie Boha."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 14. júla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Život človeka je neustálym dosahovaním zrelosti.
 
"Život človeka je neustálym dosahovaním zrelosti."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 11. júla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Aby som mohol byť, potrebujem sa neustále stávať.
 
"Aby som mohol byť, potrebujem sa neustále stávať."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 10. júla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Nepovažujem vo svojom živote za dôležitejšie skôr uznanie ľudí, než uznanie Ježiša?
 
"Nepovažujem vo svojom živote za dôležitejšie skôr uznanie ľudí, než uznanie Ježiša?"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 7. júla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Milujte Cirkev! Nadišla hodina, aby ste Cirkev milovali vrúcnym a novým srdcom.
 
"Milujte Cirkev! Nadišla hodina, aby ste Cirkev milovali vrúcnym a novým srdcom."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 30. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Chyby ľudí z Cirkvi sa musia pričiňovať o vzrast lásky v srdci toho, kto chce byť jej živým, zdravým a trpezlivým členom.
 
"Chyby ľudí z Cirkvi sa musia pričiňovať o vzrast lásky v srdci toho, kto chce byť jej živým, zdravým a trpezlivým členom. (porov. Pavol VI.)"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 29. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 
Arcibiskup na Twitteri: Liek možno zamiešať do čaju aj tomu, čo neverí v jeho účinok. Kristus však môže vyliečiť iba toho, čo verí v jeho pomoc a liečivú schopnosť.
 
"Liek možno zamiešať do čaju aj tomu, čo neverí v jeho účinok. Kristus však môže vyliečiť iba toho, čo verí v jeho pomoc a liečivú schopnosť."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 23. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Veľkým objavom bolo zistenie, že aj naša Zem obieha okolo Slnka. Ešte väčším objavom je, že sme sa stali obežnicami Eucharistického Krista.
 
"Veľkým objavom bolo zistenie, že aj naša Zem obieha okolo Slnka. Ešte väčším objavom je, že sme sa stali obežnicami Eucharistického Krista."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 19. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Podstata vecí a udalostí sa dá vidieť len srdcom. To všetko ostatné je iba to, čo je mimo stredu, mimo podstaty.
 
"Podstata vecí a udalostí sa dá vidieť len srdcom. To všetko ostatné je iba to, čo je mimo stredu, mimo podstaty."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 18. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Nezdôrazňujme deťom, že im dávame dary za ich dobrotu, ale preto, lebo ich milujeme napriek ich chybám.
 
"Nezdôrazňujme deťom, že im dávame dary za ich dobrotu, ale preto, lebo ich milujeme napriek ich chybám."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 17. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Božie slovo z úst kňaza bez viery znie horšie, než husle v rukách diletanta.
 
"Božie slovo z úst kňaza bez viery znie horšie, než husle v rukách diletanta."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 13. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Občas sa zastav, aby si potom mohol kráčať ďalej!
 
"Občas sa zastav, aby si potom mohol kráčať ďalej!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 11. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Vzoprime sa pokušeniu stotožniť sa so svetom.
 
"Vzoprime sa pokušeniu stotožniť sa so svetom."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 9. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Niektorí by chceli v Cirkvi o všetkom rozhodovať demokraticky. Nezabudnime, že aj Krista odsúdil dav na smrť v «demokratickom referende»!
 
"Niektorí by chceli v Cirkvi o všetkom rozhodovať demokraticky. Nezabudnime, že aj Krista odsúdil dav na smrť v «demokratickom referende»!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 6. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Kresťan len vtedy dokáže svoju službu vykonávať zodpovedne a presvedčivo, keď sám na sebe pocíti bolesti i radosti Cirkvi.
 
"Kresťan len vtedy dokáže svoju službu vykonávať zodpovedne a presvedčivo, keď sám na sebe pocíti bolesti i radosti Cirkvi."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 5. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Kríza patrí k môjmu povolaniu. Musím sa však snažiť, aby bol Boh riešiteľom mojich kríz.
 
"Kríza patrí k môjmu povolaniu. Musím sa však snažiť, aby bol Boh riešiteľom mojich kríz."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 4. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Kňazmi nemôžeme byť na polovičný úväzok!
 
"Kňazmi nemôžeme byť na polovičný úväzok!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 3. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Spoločenstvo je znakom života v Kristovi. Keby som sa aj nasťahoval do kaplnky, ale nemám v sebe spoločenstvo, tak nebudem mať Boží život.
 
"Spoločenstvo je znakom života v Kristovi. Keby som sa aj nasťahoval do kaplnky, ale nemám v sebe spoločenstvo, tak nebudem mať Boží život."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 2. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Nie sme odsúdení na blúdenie v temnotách, veď sme vlastníkmi Svetla!
 
"Nie sme odsúdení na blúdenie v temnotách, veď sme vlastníkmi Svetla!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 1. júna 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 
Arcibiskup na Twitteri: Cirkev nie je spoločenstvom súdruhov, kolegov, priateľov, ale spoločenstvom bratov a sestier.
 
"Cirkev nie je spoločenstvom súdruhov, kolegov, priateľov, ale spoločenstvom bratov a sestier."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 31. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Nie my sme protagonistami, ale Boh. My sme tými, čo dávame do zeme semeno a Boh ho pretvára v ovocie.
 
"Nie my sme protagonistami, ale Boh. My sme tými, čo dávame do zeme semeno a Boh ho pretvára v ovocie."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 30. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Pravda robí kňaza vodcom a lož zvodcom.
 
"Pravda robí kňaza vodcom a lož zvodcom."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 28. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Hlavným problémom nie sú moje hriechy, ale to, keď si z nich vytváram normu svojho konania.
 
"Hlavným problémom nie sú moje hriechy, ale to, keď si z nich vytváram normu svojho konania."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 27. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Podľa toho sa odvíja môj život, komu patrí moje srdce.
 
"Podľa toho sa odvíja môj život, komu patrí moje srdce."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 26. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Starým dobrým zvykom bolo, že hostitelia dávali hosťom výslužku. Aj z našich chrámov si máme so sebou domov odnášať výslužku Božieho slova.
 
"Starým dobrým zvykom bolo, že hostitelia dávali hosťom výslužku. Aj z našich chrámov si máme so sebou domov odnášať výslužku Božieho slova."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 25. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Kríž niekedy zneužíva diabol tak, že ho podáva ako dôkaz Božej nelásky.
 
"Kríž niekedy zneužíva diabol tak, že ho podáva ako dôkaz Božej nelásky."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 23. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Boh hľadá na tomto svete ľudí, ktorí sa svojou slabosťou, neschopnosťou a malosťou stávajú svedkami Jeho veľkosti, múdrosti a dokonalosti.
 
"Boh hľadá na tomto svete ľudí, ktorí sa svojou slabosťou, neschopnosťou a malosťou stávajú svedkami Jeho veľkosti, múdrosti a dokonalosti."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 21. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Je potrebné vždy verne a odvážne ohlasovať Božiu pravdu, pričom dnes veľmi často treba plávať aj proti prúdu dominantnej kultúry.
 
"Je potrebné vždy verne a odvážne ohlasovať Božiu pravdu, pričom dnes veľmi často treba plávať aj proti prúdu dominantnej kultúry."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 12. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Eucharistia a liturgia hodín nesmú byť dodatkami k našim veľmi dôležitým činnostiam. Ony sú totiž tými veľmi dôležitými činnosťami.
 
"Eucharistia a liturgia hodín nesmú byť dodatkami k našim veľmi dôležitým činnostiam. Ony sú totiž tými veľmi dôležitými činnosťami."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 11. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 
Arcibiskup na Twitteri: Je dôležité, aby človek vedel, kým je, lebo z nedostatku vedomia vlastnej totožnosti vznikajú najväčšie problémy. «Viem, komu som uveril!»
 
"Je dôležité, aby človek vedel, kým je, lebo z nedostatku vedomia vlastnej totožnosti vznikajú najväčšie problémy. «Viem, komu som uveril!»"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 5. mája 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 
Arcibiskup na Twitteri: Milovať Cirkev znamená byť šťastnými, že do nej patríme, byť jej odvážne vernými, počúvať ju a podporovať ju v ťažkom poslaní, ktoré plní.
 
"Milovať Cirkev znamená byť šťastnými, že do nej patríme, byť jej odvážne vernými, počúvať ju a podporovať ju v ťažkom poslaní, ktoré plní."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 27. apríla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 
Arcibiskup na Twitteri: Cirkev má nasmerované oči aj dozadu = tradícia, ale aj dopredu = svetlo Ducha Svätého.
 
"Cirkev má nasmerované oči aj dozadu = tradícia, ale aj dopredu = svetlo Ducha Svätého."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 26. apríla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 
Arcibiskup na Twitteri: Ľudia nechcú vidieť v kňazovi iba metodika, pedagóga, psychológa... ale Božieho svedka.
 
"Ľudia nechcú vidieť v kňazovi iba metodika, pedagóga, psychológa... ale Božieho svedka."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 23. apríla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Nestačí len zmeniť formu môjho apoštolátu a tak ľudí zaujať. Treba ich priviesť do Kristovej loďky a zaveslovať na hlbinu.
 
"Nestačí len zmeniť formu môjho apoštolátu a tak ľudí zaujať. Treba ich priviesť do Kristovej loďky a zaveslovať na hlbinu."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 11. apríla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Nesmiem byť otrokom dialektiky - bohatý-chudobný, vplyvný-bezvýznamný - v zmysle, že ma mrzí, aký som nedocenený, prehliadaný, nevypočutý...
 
"Nesmiem byť otrokom dialektiky - bohatý-chudobný, vplyvný-bezvýznamný - v zmysle, že ma mrzí, aký som nedocenený, prehliadaný, nevypočutý..."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 10. apríla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: V duchovnom živote sa odvíja všetko naopak. Úspechy sú napokon neúspechmi a neúspechy sú úspechmi.
 
"V duchovnom živote sa odvíja všetko naopak. Úspechy sú napokon neúspechmi a neúspechy sú úspechmi."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 9. apríla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Napriek úspechom si vždy zachovaj pokoru. Veď aj sv. Peter Kanízius pred svojou smrťou povedal: «Celý život som robil to, na čo som nemal.»
 
"Napriek úspechom si vždy zachovaj pokoru. Veď aj sv. Peter Kanízius pred svojou smrťou povedal: «Celý život som robil to, na čo som nemal.»"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 7. apríla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Tvrdia o tebe, že si neschopný vykonávať úrad, ktorý zastávaš? Modli sa a snaž sa urobiť všetko, čo je v tvojich silách a o iné sa nestaraj.
 
"Tvrdia o tebe, že si neschopný vykonávať úrad, ktorý zastávaš? Modli sa a snaž sa urobiť všetko, čo je v tvojich silách a o iné sa nestaraj."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 3. apríla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Aj Cirkev musí niekedy privrieť okná pred búrkou, ale jej dvere sú vždy pre každého otvorené!
 
"Keď Cirkev zatvára okná pred búrkou, to neznamená, že ich zatvára aj pred tebou. Vedz, že dvere Cirkvi sú vždy pre každého otvorené!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 1. apríla 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Strach je opakom nádeje. Často je na dne strachu skrytá pýcha.
 
"Strach je opakom nádeje. Často je na dne strachu skrytá pýcha."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 27. marca 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Plod panenského lona... dozrel na Golgote!
 
"Plod panenského lona zreje v Nazarete, keď skláňa sa pred Jánom pri Jordáne, sťa víno dozieva v galilejskej Káne, až dozrel... na Golgote!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 22. marca 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Ak na svojej ceste nachádzame kríž, je to znak, že kráčame správnou cestou
 
"Ak na svojej ceste nachádzame kríž, je to znak, že kráčame správnou cestou."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 21. marca 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Boh chcel, aby bola Cirkev vďačná krížu, temnote a ranám
 
"Boh chcel, aby Cirkev ďakovala za svoje zrodenie krížu, za svoju slávu temnote, za svoju pevnosť ranám."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 14. marca 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Vznešenosť Cirkvi vidieť najviac vtedy, keď na ňu pľujú neprajníci
 
"Vznešenosť Cirkvi nežiari nikdy tak, ako vo chvíľach, keď na ňu pľujú davy neprajníkov."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 12. marca 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Cirkev zvíťazí iba s mečom v srdci a nie v ruke
 
"Cirkev nevíťazí s mečom v ruke, ale s mečom v srdci!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 10. marca 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Naša viera musí byť rozpoznateľná podľa plodov v láske, horlivosti a vernosti v službe Bohu a ľuďom
 
"Viera má prinášať plody v láske k Bohu a ľuďom, horlivej a vernej službe Bohu a ľuďom."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 28. februára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Veriaci človek musí na sebe pracovať tak, aby nebol pre druhých otáznikom, ale výkričníkom
 
"Vo sfére viery netreba byť «otáznikom» - nemáme sa teda deliť o svoje pochybnosti. Ale vo sfére viery máme byť «výkričníkom»!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 26. februára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Vieru musíme ohlasovať celú, bez zbytočne okliešťujúcich "chirurgických zákrokov"
 
"Viera sa posilňuje aj vtedy, keď ju odovzdávame druhým. Je však potrebné, aby sme ohlasovali celú Božiu pravdu viery bez selekcie."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 21. februára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: K záchrane kresťanstva neprispieva taktizovanie, ale premeditovaná a naplno prežívaná viera
 
"Nepomôže nám taktika, tá nezachráni kresťanstvo. Urobí to len premeditovaná a nanovo prežívaná živá viera."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 14. februára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Nenechajme sa médiami dotlačiť k akceptovaniu ich pohľadu na Cirkev
 
"Majme správnu, kresťanskú a katolícku víziu Cirkvi. Nie prostredníctvom médií, ktoré propagujú «aférovú víziu» plnú negatívnych informácií."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 12. februára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Žiadna mocnosť nie je silnejšia a istejšia ako Cirkev, pretože je Kristovým mystickým telom
 
"Neodchádzaj od Cirkvi! Žiadna mocnosť nie je silnejšia a istejšia. Tvojou nádejou je Cirkev! Tvojou spásou a Tvojím útočišťom je Cirkev!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 6. februára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Kto hovorí "Boh áno, Cirkev nie", klame predovšetkým sám seba
 
"Ak Kristovi hovoríme svoje «áno», má sa to vždy spájať s tým «áno», ktoré hovoríme Cirkvi."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha zo 4. februára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Kiež rehoľníci ostanú verní sľubom, ktorými sa zasvätili Bohu
 
"Zajtra (2.2.) oslávime v trnavskej katedrále Deň zasväteného života. Modlime sa za rehoľníkov, aby vytrvali v sľuboch, ktoré dali Bohu."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 1. februára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Najlepším stavebným materiálom v Cirkvi na budovanie jednoty je čnosť poslušnosti
 
"Naša služba má budovať Kristovu Cirkev, zjednocovať veriacich s kňazmi, kňazov s biskupmi a s pápežom. Stavebným materiálom je poslušnosť!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 31. januára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Bez ducha modlitby sme iba prázdne mozgy a gestikulujúce ruky
 
"Ak nie sme plní ducha modlitby, sme iba prázdne mozgy a gestikulujúce ruky. Modlitba je chlebom naším každodenným!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 29. januára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Kresťan sa v modlitbe snaží nepodliezať latku nastaveného minima
 
"V našom živote treba mať neporušiteľné modlitbové minimum, ale optimum nech je vždy otvorené dokorán!"
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 27. januára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Ako môže kresťan múdro žiť svoj život, keď sa nemodlí?
 
"V modlitbe spoznávame Krista a získavame kľúč k evanjeliu. Modlitba je cesta k pravej múdrosti. Nikto a nič tú múdrosť z modlitby nenahradí."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 24. januára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: I v Cirkvi sa dá prežívať radosť, ak šírime pokoj a vzájomnosť
 
"«Božie kráľovstvo... je... spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.» Stavajme na pokoji a vzájomnosti, tak i v Cirkvi zažijeme radosť."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 23. januára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
 
Arcibiskup na Twitteri: Nepoznáme iba chudobu hmotnú, ale aj duchovnú a morálnu
 
"«Duch Pána je nado mnou,... poslal ma hlásať evanjelium chudobným...» Hľadajme i chudobných, ktorí majú záujem a chcú sa otvoriť Kristovi."
(Tweet trnavského arcibiskupa Jána Oroscha z 21. januára 2014)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY