Zomrel slovenský kňaz pôsobiaci vo Viedenskej arcidiecéze Martin Sumec

VIEDEŇ 16. marca 2021 - Vo veku 46 rokov a v 22. roku kňazstva zomrel vo štvrtok 11. marca slovenský kňaz Viedenskej arcidiecézy Martin Sumec. V jeho bývalom pôsobisku, vo farskom kostole Ducha Svätého vo farnosti Edlach (územie Viedenskej arcidiecézy), budú v nedeľu 21. marca sláviť zádušnú svätú omšu za spásu jeho nesmrteľnej duše. So zosnulým kňazom sa rozlúčia jeho najbližší v utorok 23. marca o 10:00 pri pohrebných obradoch na Martinskom cintoríne v Bratislave (územie Bratislavskej arcidiecézy).

Martin Sumec sa narodil 24. mája 1974 v Bratislave. Po ukončení formácie v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a štúdiach na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského bol 12. júna 1999 v Bratislave vysvätený za kňaza vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
 
Po vysviacke nastúpil na prvé kaplánske miesto do farnosti Trnava-mesto-sv. Mikuláša (1999-2000). Potom pokračoval ako kaplán v Leviciach (2000-2001) a Novom Meste nad Váhom (2001-2002). V roku 2002 bol ustanovený za farského administrátora v Sokolovciach pri Piešťanoch.
 
V rokoch 2006-2009 pôsobil ako farský administrátor vo farnosti Veľké Zálužie, ktorá po územnej reorganizácii slovenských rímskokatolíckych diecéz v roku 2008 pripadla do Nitrianskej diecézy. Takto sa aj Martin Sumec stal kňazom Nitrianskej diecézy. Venoval sa sociálnej náuke Cirkvi, ktorú tiež prednášal na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (2006-2009). V roku 2010 Teologická fakulta Trnavskej univerzity vydala jeho skriptá pod názvom „Cirkev vo svetle sociálnych vzťahov“.
 
Od roku 2009 začal pôsobiť vo Viedenskej arcidiecéze s úmyslom študovať sociálnu etiku vo Viedni. Po príchode do Rakúska začal pôsobiť ako kňaz - moderátor farnosti Rannersdorf. Neskôr sa presťahoval do Viedenského nového mesta (Wiener Neustadt) a pôsobil ako kaplán (kurát) v tamojšej dómskej farnosti.
 
Od roku 2011 mal na starosti duchovnú správu vo farnostiach Schmuckerau a St. Leopold vo vikariáte Unter dem Wienerwald (Vikariát Juh Viedenskej arcidiecézy). Od septembra 2013 pôsobil ako farár vo farnosti Edlach an der Rax a tiež vo farnosti Prein an der Rax, ktoré ležia v horskom prostredí (v pohorí Rax). 10. júna 2015 bol kardinálom Christophom Schönbornom OP inkardinovaný do Viedenskej arcidiecézy.
 
Martin Sumec rád športoval, zvlášť rád hrával futbal. Pred niekoľkými mesiacmi však vážne ochorel. Následkom toho sa musel na čas vzdať svojej pastoračnej práce. Medzi farníkmi bol veľmi obľúbený. Zomrel u svojich rodičov v Bratislave vo štvrtok 11. marca 2021.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Zomrel slovenský kňaz pôsobiaci vo Viedenskej arcidiecéze Martin Sumec

Na ilustračnej snímke vdp. Martin Sumec s viedenským arcibiskupom, kardinálom Christophom Schönbornom OP. (Foto: erzdioezese-wien.at)

SPRÁVY

 

NOVINKY