Zomrel kňaz Trnavskej arcidiecézy vdp. Peter Borbély

V utorok 14. mája v ranných hodinách si Pán povolal k sebe do Večnosti služobníka oltára Petra Borbélya, ktorý "jeseň" života trávil vo svojom rodisku Tvrdošovce.

Peter Borbély sa narodil 4. júna 1939 v Tvrdošovciach. Po ukončení štúdia teológie bol 23. júna 1963 vysvätený za kňaza.
 
Od roku 1963 pôsobil ako kaplán vo farnosti Veľká nad Ipľom. V roku 1964 nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate do pastorácie pôsobil ako kaplán v Lučenci (1966), v Rožňave (1968) a v Leviciach (1969).
V roku 1970 sa stal farským administrátorom vo farnosti Bruty, od roku 1972 bol menovaný za farského administrátora do Dubníka.
V roku 1983 bol preložený za administrátora v Bešeňove a nakoniec v roku 1986 sa stal farským administrátorom v Šahách.
 
Za farára vo farnosti Nesvady bol menovaný v roku 1992. Tam zotrval v pastoračnej službe až do odchodu na zaslúžený odpočinok do rodiska Tvrdošovce, kde odovzdal svoju dušu Pánovi 14. mája 2013 vo veku nedožitých 74 rokov.
 
Posledná rozlúčka so zosnulým kňazom bude v piatok 17. mája 2013 o 15.00 hodine vo farskom Kostole sv. Štefana, kráľa v Tvrdošovciach.
Po svätej omši budú na miestnom cintoríne nasledovať pohrebné obrady. Zádušnú svätú omšu a pohrebné obrady bude viesť Mons. Ján Orosch, biskup - apoštolský administrátor "sede vacante" Trnavskej arcidiecézy.
 
Kňazov Trnavskej arcidiecézy prosíme, aby za zosnulého spolubrata odslúžili svätú omšu.
 
Requiescat in pace!
 
facebook sharing button Zdieľaj
Zomrel kňaz Trnavskej arcidiecézy vdp. Peter Borbély

NOVINKY