Zomrel kňaz Trnavskej arcidiecézy František Očenáš

NITRA 1. decembra 2018 - Dnes v dopoludňajších hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka - kňaza Františka Očenáša. Zomrel, zaopatrený svätými sviatosťami, v 81. roku života a v 58. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v stredu 5. decembra 2018 na pohrebnej svätej omši o 10:30 h vo filiálnom Kostole sv. Pia X. v Kuzmiciach (farnosť Jacovce) v okrese Topoľčany, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

František Očenáš sa narodil 14. augusta 1938 v Banskej Štiavnici. Po formácii a štúdiu v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte bol 25. júna 1961 v Bratislave vysvätený za kňaza.
 
Po vysviacke nastúpil na kaplánske miesto do Levíc (1961-1963). Ďalšie kaplánske roky prežil v Seredi (1963), Malackách (1963-1965), Šuranoch (1965-1967), Topoľčanoch (1967), Zlatých Moravciach (1967-1968) a v Senci (1968-1969).
 
V roku 1969 bol ustanovený za farského administrátora v Jacovciach, kde zotrval dlhých 20 rokov svojho kňazského života. Z Jacoviec bol preložený do Bratislavy, kde sa stal farským administrátorom farnosti Bratislava - Rača (1989-1998). V rokoch 1998-2000 pôsobil ako farár v Kozárovciach a v rokoch 2000-2001 pôsobil v duchovnej správe v Pezinku. Na konci svojho produktívneho života pôsobil ako farár farnosti Dolná Krupá (2001-2009). Odtiaľ odišiel do dôchodku. Od roku 2009 až do svojej smrti žil na odpočinku v kláštore misionárov zo Spoločnosti Božieho slova v Nitre, na Kalvárii.
 
 
Zomrel kňaz Trnavskej arcidiecézy František Očenáš

Ilustračné foto. (Zdroj foto: Pixabay)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »