Zomrel kňaz Nitrianskej diecézy Mons. Ján Pristač, pohreb bude v nedeľu

NITRA 22. apríla 2022 - Vo štvrtok 21. apríla si Pán povolal do večnosti kňaza Nitrianskej diecézy, osvieteného pána kanonika Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Jána Pristača, žijúceho na zaslúženom odpočinku v Beladiciach - Veľkých Chrašťanoch.

Ján Pristač sa narodil 1. januára 1940 v Jasovej. Za kňaza bol ordinovaný 23. júna 1963 v Bratislave pre pastoračnú službu v Trnavskej arcidiecéze.
 
V rokoch 1963 - 1971 bol, okrem absolvovania základnej vojenskej služby, kaplánom vo farnostiach Šaľa, Dunajská Streda a Zlaté Moravce. Následne (1971 - 1991) pôsobil ako farský administrátor vo farnosti Chrašťany. V rokoch 1991 - 2005 bol rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a staral sa o kňazský dorast pre Trnavskú arcidiecézu (neskôr Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu). V roku 1997 bol pápežom sv. Jánom Pavlom II. menovaný za kaplána Jeho Svätosti s právom užívať titul monsignor (Mons.). V rokoch 2005 - 2014 pôsobil ako farár farnosti Čeľadice. Po reorganizácii slovenských diecéz v roku 2008 sa Mons. Ján Pristač stal kňazom Nitrianskej diecézy a pôsobil ako biskupský vikár pre veriacich maďarskej národnosti (2008 - 2010). V roku 2010 bol menovaný za katedrálneho kanonika a novozámockého archidiakona. Od roku 2014 až do svojej smrti bol výpomocným duchovným v Beladiciach - Veľkých Chrašťanoch a pastoračne vypomáhal v Pohraniciach.
 
Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi zosnulého kňaza bude v nedeľu 24. apríla o 15:00 h vo farskom Kostole sv. Jána Nepomuckého v Beladiciach - Veľkých Chrašťanoch. Následne budú jeho telesné pozostatky uložené do hrobu na miestnom cintoríne.
 
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Zomrel kňaz Nitrianskej diecézy Mons. Ján Pristač, pohreb bude v nedeľu

Ilustračná snímka. (Foto: SpC-Vatican)

SPRÁVY

 

NOVINKY