Žiaci ZŠ J. Fándlyho v Seredi putovali za „perlou Pohronia“

SEREĎ 3. decembra 2022 - V utorok 29. novembra sa žiaci 5. ročníka Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi zúčastnili na exkurzii do benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku a na Kalváriu v Nitre. Cieľom ich putovania bola návšteva známeho benediktínskeho opátstva, ktoré nazývajú „perla Pohronia“, keďže patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie stavebné a kultúrne pamiatky na Slovensku, stojace na mieste obývanom už vo veľkomoravskom období.

Pod vedením učiteľky náboženskej výchovy Márie Sedlárovej účastníci exkurzie putovali k našim historicko-kresťanským koreňom. Pri tom ich sprevádzal aj kaplán farnosti Sereď, vdp. Ladislav Mišura. Prehliadka ponúkla žiakom príležitosť vstúpiť do tajov sakrálnej architektúry kláštora pozostávajúcej z kapitulnej siene, klenotnice, knižnice, lekárne či pustovne.
 
Pútnikom - účastníkom exkurzie - bol takto priblížený mníšsky život v stredoveku, ako aj najvýznamnejšie relikvie svätých, ku ktorým patrí i vzácna relikvia Kristovej krvi. Táto je darom kráľa Mateja Korvína. Išlo o časť plátna - šatky, ktorou Veronika utrela Ježišovu tvár počas krížovej cesty. Pri tejto vzácnej pamiatke mal každý možnosť pomodliť sa a prijať osobitné požehnanie.
 
Žiakov zaujala aj prehliadka pôvodnej sýpky, bášt a nádvoria, ktorá im pomohla lepšie pochopiť systém protitureckej obrany, či výstava najstarších latinských rukopisov, ktoré vznikali v tomto opátstve. Atmosféru putovania starobylým kláštorom umocnil aj osviežujúci oddych pri bylinkovom čaji v miestnej čajovni. Exkurziu zakončili výstupom na Kalváriu v Nitre, na ktorej mali žiaci možnosť lepšie spoznávať jednotlivé zastavenia krížovej cesty a odkiaľ sa im zároveň naskytol jeden z najkrajších výhľadov na mesto a okolie.
 
TO ABU informovala Michaela Porubanová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Žiaci ZŠ J. Fándlyho v Seredi putovali za „perlou Pohronia“

Pod vedením učiteľky náboženskej výchovy Márie Sedlárovej žiaci 5. ročníka Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi putovali k našim historicko-kresťanským koreňom. (Foto: Mária Sedlárová)

SPRÁVY

 

NOVINKY