Združenie mariánskej mládeže má nových členov

HLOHOVEC - V sobotu 7. decembra pri večernej sv. omši sa vo farskom Kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci konalo slávnostné prijatie nových členov a čakateľov do Združenia mariánskej mládeže. Toto združenie má v Hlohovci dlhoročnú tradíciu a prijalo do svojich radov už mnoho zanietených mladých ľudí. Tento rok sa združenie rozrástlo o jedného nového člena a o päť čakateľov, ktorí sa na riadne členstvo ešte budú duchovne pripravovať.

Mladých ľudí do Mariánskej družiny prijímal hlohovecký dekan Marek Jesenák. Ten im vo svojej homílii zameranej na druhú adventnú nedeľu zdôraznil hľadanie správnej cesty. Pripomenul v nej dôležitosť sviatosti zmierenia pomáhajúcej rúcať všetky prekážky, ktorými sú najmä hriechy. Dekan Jesenák poukázal na skutočnosť, že sa ďalší mladí ľudia rozhodli vstúpiť do Mariánskej družiny a vyzdvihol príklad ich cesty, ktorou sa vybrali. Lebo v dnešnej dobe mladí ľudia trávia viac času za počítačom, hrami, v baroch a žijú nie vždy príkladným životom. Preto je obdivuhodné, že i v dnešnej dobe sa nájdu mladí ľudia, ktorí sa rozhodli kráčať po ceste za Ježišom Kristom.
 
Po homílii nasledoval samotný akt prijatia. Kandidáti na prijatie vyjadrili sľuby, že si budú plniť svoje záväzky a zasvätili sa Panne Márii. Potom im boli odovzdané medaily ako symbol združenia, s modrými stužkami určené členovi a s bielymi čakateľom.
Na záver sv. omše hlohovecký dekan vyjadril radosť z prijatia nových členov, ktorí sa mu následne poďakovali, že práve z jeho rúk prijali medaily. Po záverečnom požehnaní nasledovalo príjemné posedenie v priestoroch Farského pastoračného centra.
 
Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Združenie mariánskej mládeže má nových členov

Akt prijatia nového člena a čakateľov do Združenia mariánskej mládeže v Hlohovci. (foto: Lucia Froncová)

NOVINKY