Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci si uctilo svojich jubilantov

HLOHOVEC 25. októbra 2022 - Mesiac október býva nazývaný aj mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti si Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci v pondelok 24. októbra pripravilo program, ktorý bol zameraný na životné jubileá svojich členov. Program sa začal svätou omšou vo františkánskom kostole Všetkých svätých.

Hlavným celebrantom bol páter gvardián Augustín Hlavina OFM, koncelebroval hlohovecký dekan vdp. Jozef Schwarz.  Ten vo svojej homílii hovoril o význame starších ľudí v dnešnej dobe. Sú to ľudia, ktorí už veľa toho zažili a preto vedia nové veci prijímať s väčším pokojom a rozvahou. Aj Sväté Písmo nás učí k úcte ku starším, ktorí majú byť pre mladších príkladom. Spomenul aj to, ako sa so seniormi spoločne rád stretáva pri rôznych príležitostiach a zaželal im ešte veľa zdravia a Božieho požehnania.
 
Po svätej omši vedúca Združenia kresťanských seniorov v Hlohovci Daniela Ďuricová odovzdala jubilujúcim členom pamätné listy spolu s malým darčekom. S kultúrnym programom seniorov potešili žiačky zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci pod názvom „Music no Limit“ pod vedením Margity Teplanskej a Ernesta Dömeho. Zahrali aj mnohé ľudové piesne, ktoré si mohli všetci účastní spolu s nimi zaspievať. Prítomným sa prihovoril aj dekan Jozef Schwarz či primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár spolu s manželkou. Pre všetkých členov bolo pripravené aj bohaté pohostenie.
 
Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci má aktuálne 200 členov, ktorí sa svojou obetavou službou sa aktívne zapájajú do života farnosti, či už účasťou na liturgických slávnostiach, prinášaním obetných darov či chystaním občerstvenia. Stretávajú sa v priestoroch kláštora a organizujú spoločné výlety za poznaním krás Slovenska.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci si uctilo svojich jubilantov

Hlavným celebrantom bol páter gvardián Augustín Hlavina OFM, koncelebroval hlohovecký dekan vdp. Jozef Schwarz. Ten vo svojej homílii hovoril o význame starších ľudí v dnešnej dobe. (Foto: Lucia Froncová)

NOVINKY