Zdravotníci sa stretli v kaplnke trnavskej nemocnice

TRNAVA 28. októbra 2022 - Pravidelné, tentoraz už 28. stretnutie zdravotníkov a dobrovoľníkov trnavskej nemocnice malo tému: „Dá sa pomáhať chorým aj cez rádio?“

V stredu 19. októbra sa popoludní začalo stretnutie zdravotníkov a dobrovoľníkov trnavskej nemocnice svätou omšou v Kaplnke povýšenia Svätého kríža, ktorú celebrovali biskupský vikár vdp. Rudolf Kopinec, duchovný správca a rektor kaplnky, a vdp. Mário Račko, nemocničný kaplán. V kázni otec Mário povedal: „Úlohou katolíckych médií je ohlasovať Krista. Vzdelávať, aby sa človek mohol približovať k Bohu. Rádio je pre ľudí priestor, kde dostávajú nádej.“
 
Po svätej omši sa začalo stretnutie zdravotníkov moderovanou diskusiou, ktorú zabezpečili pracovníci Rádia Mária. Službu rádia pre chorých a zodpovedanie nosnej témy mala na starosti pani Dana Beňová, koordinátorka Rádia Mária, spolu s redaktorkou Vierkou Mikulovou. Podujatie ako moderátorka sprevádzala Monika Martinkovčová. Predstavili pomoc pre chorých prostredníctvom Rádia Mária, hovorili o jeho vzniku na podnet samotnej Matky Božej, ako aj o modlitebnom zázemí, ktoré prostredníctvom éteru dáva pomoc nielen zdravotníkom, ale aj chorým. Božie slovo je totiž liekom a každý z nás ho môže sprostredkovať obyčajným gombíkom na rádioprijímači svojho blízkeho chorého, povedala Dana Beňová. Pripomenula modlitbu ruženca cez rádio, ako aj novému k svätému Júdovi Tadeášovi, ktorá práve každý deň beží v rádiu.
 
Priestor dostali aj otázky a postrehy účastníkov, na záver vdp. Kopinec predstavil najbližšie aktivity nemocničnej pastoračnej služby. Najbližšie stretnutie zdravotníkov a dobrovoľníkov trnavskej nemocnice bude 19. novembra, keď už dopredu pozývajú zdravotníkov putovať z nemocničnej kaplnky na Trnavskú novénu.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Zdravotníci sa stretli v kaplnke trnavskej nemocnice

Po svätej omši sa začalo stretnutie zdravotníkov moderovanou diskusiou, ktorú zabezpečili pracovníci Rádia Mária. (Foto: Mária Kohutiarová)

NOVINKY