Zdravotníci sa stretli na celoslovenskej púti zdravotníkov v Šaštíne

ŠAŠTÍN 12. júna 2018 - V sobotu 9. júna a v nedeľu 10. júna sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne stretli zdravotníci z celého Slovenska na treťom ročníku Celoslovenskej púte zdravotníkov. Po predchádzajúcich ročníkoch na Skalke pri Trenčíne a v Levoči, aktuálny ročník zorganizovali zdravotníci z Trnavy pod vedením MUDr. Bohuslava Dobrovodského.

Pútnici sa oboznámili s nedávno vydanou publikáciou určenou zdravotníkom - Novou chartou zdravotníckych pracovníkov - prostredníctvom jej prekladateľa, Martina Kramaru, hovorcu KBS. Všetkých prítomných povzbudili svedectvá kňazov pôsobiacich v nemocničnej duchovnej službe v rôznych kútoch Slovenska, ako aj autentické svedectvá prítomných zdravotníkov. Tie vypovedali o sile ich poslania, ktoré vykonávajú častokrát napriek veľmi ťažkým podmienkam, ktoré pri práci majú.
 
„Pútnici sa vracali domov posilnení spoločenstvom, modlitbou, spoločne slávenou večernou svätou omšou, ktorej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ako aj novokňazským požehnaním, ktoré prijali pri nedeľnej svätej omši z rúk novokňaza z pavlínskeho rádu, pátra Martina Gajarského. Pri večernej sobotnej omši bolo slovenské zdravotníctvo opakovane zverené svätým Kozmovi a Damiánovi, ako aj Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska,“ informoval sekretariát Subkomisie pre bioetiku.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Zdravotníci sa stretli na celoslovenskej púti zdravotníkov v Šaštíne

Večernej svätej omši na púti zdravotníkov do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. (Zdroj foto: bazilika.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY