Zaznamenali úspech na národnom kole Biblickej olympiády

V dňoch 21. až 23. mája 2013 sa v seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo národné kolo Biblickej olympiády.

V úvode trojdňového sústredenia sa súťažiaci mohli oboznámiť s krátkou históriou mesta a navštíviť  niektoré pamiatky, ktoré sa viažu k začiatkom kresťanstva na našom území.
Potom nasledovala svätá omša v Katedrále sv. Emeráma, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák. V homílii súťažiacim pripomenul, že všetci ako sú tu, už sú víťazmi, nezávisle od toho, na ktorom mieste sa umiestnia, lebo zobrali do rúk Písmo Sväté.
 
Olympiáda prebiehala v šiestich kolách. Vedomostnú časť vystriedala tvorivosť pri realizácii scénok, práca s obrazom, u starších životopis biblickej postavy, či posolstvo textu. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev za Rímskokatolícku cirkev a dve družstvá za Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.
 
V kategórii základných škôl Trnavská arcidiecéza, ktorú reprezentovali žiaci z CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci, obsadila 5. miesto. V kategórii stredných škôl zaujala Trnavská arcidiecéza 3. miesto vďaka žiakom z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch.
 
Sr. Barbara Šranková, FMA
 
facebook sharing button Zdieľaj
Zaznamenali úspech na národnom kole Biblickej olympiády

Logo súťaže

SPRÁVY

 

NOVINKY