Zasvätení oslávili svoj sviatok netradičným spôsobom

TRNAVA 3. februára 2017 - Arcibiskup Mons. Ján Orosch sa vo štvrtok 2. februára popoludní stretol s členmi inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacimi na území Trnavskej arcidiecézy, aby spolu s nimi oslávil Deň zasväteného života.

V tomto roku prebiehalo stretnutie netradične. Začalo sa už v skoršom popoludní. Na pozvanie trnavského arcibiskupa sa zasvätení zišli v budove Arcibiskupského úradu, kde sa program začal jeho privítaním a príhovorom. V ňom upriamil zrak rehoľníkov na Pannu Máriu, ktorú pripodobnil k horiacej svieci vyžarujúcej nielen svetlo, ale aj teplo. Ďalšie moderovanie programu prevzal arcidiecézny tím pre pastoráciu povolaní, ktorý pripravil pestrý program. Účastníci si mohli pozrieť výstavu  fotografií tvári zasvätených pôsobiacich v Trnavskej arcidiecéze, ktorá odrážala hodnoty zasväteného života v každodennom prežívaní ich zasvätenia. Mohli sa nechať osloviť myšlienkou z Božieho slova, vyjadriť svoju vďačnosť Bohu za dar povolania zanechaním odkazu na banneri. Ústrednou témou prvej časti programu bola prednáška P. Petra Zahoránskeho SJ. Niesla názov „Slovo do života“. V nej jednoduchým a pútavým spôsobom vyjadril svoju životnú múdrosť a skúsenosť radosti, opravdivosti a vďačnosti v zasvätenom živote. Nasledovalo zdieľanie tejto skúsenosti medzi rehoľníkmi v skupinách. Celý čas stretnutia sprevádzala a atmosféru spríjemňovala rehoľná kapela.
 
Vrcholom sviatku bolo slávenie Eucharistie v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba. V homílii arcibiskup Orosch hovoril o prameňoch, ktoré sú dôležité v živote každého zasväteného. „Je dôležité hľadať zdroj prameňa, odkiaľ vyviera voda, lebo tam nájdeme čistú vodu. Pre rehoľníkov je najdôležitejším prameňom živá osoba Ježiša Krista, potom je to modlitba, spoločenstvo a charizma.“ Poukázal tiež na príklad stanu v tvare ihlanu, v ktorom každá stena je dôležitá. Ak by chýbala čo len jedna, stabilita nie je možná. „V zasvätenom živote sú stenami tri sľuby - čistoty, chudoby a poslušnosti, ktoré podopiera láska. Preto je dôležité nezanedbať ani jednu z týchto dôležitých stien a starať sa o lásku, aby náš život bol opravdivý a vydával svedectvo tak potrebné pre dnešný svet.“
 
Po svätej omši nasledovala  adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania. Ňou sa začala reťaz „prvoštvrtkových“ adorácií, v ktorej sa budú kňazi, zasvätení a veriaci Trnavskej arcidiecézy pravidelne stretávať na modlitbách za nové duchovné povolania. Stretnutie ukončili radostným agapé u bratov františkánov.
 
TO ABU informovala sr. M. Margita Fedorová SCSC
 
facebook sharing button Zdieľaj
Zasvätení oslávili svoj sviatok netradičným spôsobom

Vrcholom oslavy Dňa zasväteného života v Trnave bolo slávenie Eucharistie vo františkánskom Kostole sv. Jakuba. (foto: Vladimír a Mária Zacharovci)

NOVINKY