Zasadala Subkomisia KBS pre školské vyučovanie

V dňoch 19. – 20. júna zasadala v Košiciach v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského Subkomisia pre školské vyučovanie náboženstva a pre katechizáciu vo farnosti.

Stretnutie sa konalo za účasti predsedu Komisie pre katechizáciu a školstvo arcibiskupa Bernarda Bobera a biskupa Andreja Imricha. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých diecéz na Slovensku. Trnavská arcidiecéza bola zastúpená Ladislavom Tóthom, biskupským vikárom pre katechizáciu a školstvo a sestrou Barbarou Šrankovou, metodičkou DKÚ.
 
Prerokovávali sa aktuálne otázky súvisiace s vyučovaním náboženstva. Hodnotili sa katechetické príručky, pripomienkovali sa osnovy náboženskej výchovy, bola podaná správa o tvorbe nových učebníc a bola predstavená situácia na KPKC v Levoči. Prítomným bol predstavený nový riaditeľ KPKC PaedDr. Milan Majerský.
Ďalej sa členovia subkomisie zaoberali kontinuálnym vzdelávaním učiteľov a upravenými smernicami ŠPÚ vzhľadom na redukciu výkonových a obsahových štandardov.
 
Najbližšie pracovné stretnutie tejto subkomisie sa bude konať v októbri 2013 v Banskej Bystrici.
 
Sr. Barbara Šranková
 
facebook sharing button Zdieľaj
Zasadala Subkomisia KBS pre školské vyučovanie

NOVINKY