Zapojme sa do kampane „Sviečka za nenarodené deti“

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje kampaň „Sviečka za nenarodené deti“ spojenú s finančnou zbierkou, ktorá vyvrcholí v deň Pamiatky zosnulých, dňa 2. novembra. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, povzbudzuje kňazov a veriacich, aby sme sa do tejto kampane zapojili.

Kúpou malej sviečky môžeme finančne podporiť projekty konkrétnej pomoci Fóra života: napríklad projekt Zachráňme životy, kde pomáhajú tehotným ženám, ktoré sa rozhodli dieťa si nechať a neísť na potrat; alebo projekt Kontaktno-informačných centier Femina v Leviciach, Prešove a Snine, kde sa zameriavajú najmä na ženy a matky v ťažkej životnej situácii. Fórum života od roku 2018 sieťuje aj ďalšie pomáhajúce organizácie vo všetkých krajoch Slovenska v projekte Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.
 
Zapálením sviečky v čase Pamiatky zosnulých môžeme ukázať, že nám záleží na každom ľudskom živote – aj tom nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15 tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer osem tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Pre všetky tieto ženy to je náročná situácia. Potrebujú, aby sme pri nich stáli, osobne i v modlitbe. Cena malej sviece je jedno euro, veľká svieca stojí štyri eurá. Sviece budú k dispozícii od 19. októbra do 2. novembra 2019 v mnohých kostoloch na Slovensku.
Zapojme sa do kampane „Sviečka za nenarodené deti“

SPRÁVY

 

NOVINKY