Za múrmi hrnčiarovskej väznice slávili opäť stužkovú

HRNČIAROVCE NAD PARNOU 27. novembra 2014 - Vo štvrtok 27. novembra v dopoludňajších hodinách sa v elokovanom pracovisku Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v Trnave v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou konala stužková slávnosť študentov štvrtého ročníka.

Slávnosť začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Počas slávenia svätej omše svojimi slovami povzbudil nielen maturantov, ale všetkých prítomných v prežívaní ťažkých životných období vo svetle viery.
 
Po svätej omši nasledoval slávnostný program, na ktorý prijali pozvanie mnohí vzácni hostia. Slávnostný akt odovzdania maturitných stužiek sa uskutočnil za prítomnosti trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou Jaroslava Jánoša, riaditeľa Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v Trnave Ľuboša Hašana, vedúcej oddelenia súkromných a cirkevných škôl na Ministerstve školstva SR Márie Parákovej, vedúcej oddelenia odborných a metodických činností na Obvodnom úrade v Trnave Evy Huttovej a vedúcej oddelenia špecializovaných činností na Obvodnom úrade v Trnave Moniky Bartovičovej. Ceremónie sa zúčastnili tiež pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci gymnázia, príbuzní maturantov a niektorí študenti Arcibiskupského gymnázia a Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury v Trnave.
 
Po slávnostnom privítaní hostí nasledovali príhovory riaditeľa gymnázia, riaditeľa ústavu, triednej profesorky a zástupcu maturantov, ktorý vysoko ocenil prácu pedagógov gymnázia. Súčasťou tejto časti bolo aj požehnanie šerp a stužiek arcibiskupom Jánom Oroschom a ich následné slávnostné odovzdanie. Nechýbala ani študentská hymna Gaudeamus igitur, ktorú zaspievali všetci prítomní spoločne. Slávnostnú atmosféru dotvárali hudobné a spevácke vstupy študentov Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha a Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury v Trnave.
 
Možnosť prístupu odsúdených k vzdelávaniu počas výkonu trestu odňatia slobody má svoj pozitívny vplyv na ich následnú resocializáciu a môže pôsobiť motivačne na ich snahu vzdelávať sa nielen počas ich pobytu vo väzení. Jednou z možností efektívneho využitia času odsúdených v ústave s cieľom získania úplného stredného všeobecného vzdelania (vyššieho sekundárneho) v študijnom odbore 7902 J gymnázium od školského roku 2009/2010 je aj štúdium odsúdených v elokovanom pracovisku Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave.
 
Vyučovanie odsúdených prebieha priamo v priestoroch ústavu v rámci zriadeného školského strediska na základe zmluvy uzatvorenej medzi ústavom a gymnáziom v zmysle platnej legislatívy. Študenti gymnázia z radov odsúdených majú k dispozícii štyri detašované triedy, jednu počítačovú učebňu a telocvičňu ústavu. Vyučovací proces je až na obmedzenia vyplývajúce z pobytu odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody totožný s tým, aký gymnázium zabezpečuje pre svojich študentov mimo väzenských múrov a zabezpečujú ho priamo profesori gymnázia, ktorí do tunajšieho ústavu dochádzajú denne podľa platného rozvrhu vyučovania.V školskom roku 2014/2015 je v študijnom odbore 7902 J gymnázium zaradených 39 odsúdených v rámci prvého až štvrtého ročníka gymnázia.
 
informoval Ľuboš Hašan
 
facebook sharing button Zdieľaj
Za múrmi hrnčiarovskej väznice slávili opäť stužkovú

Slávnostný akt odovzdania maturitných stužiek za múrmi hrnčiarovskej väznice v minulom školskom roku. (Foto: archív ABÚ)

NOVINKY