Z piatka na sobotu "zdolali" pútnici už 3. ročník Železného pútnika

TRSTÍN 22. marca 2024 - V noci z piatka 15. marca na sobotu 16. marca sa konal už 3. ročník Železného pútnika. Ide o pôstnu pešiu nočnú púť z Trstína Hájička do Národnej svätyne - Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Púť sa začala o 18:00 hodine svätou omšou vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla v Trstíne. Po svätej omši pútnici vykročili ku kostolíku v Hájičku. Tu bolo krátke zastavenie. Potom už pokračovali putovaním cez Malé Karpaty do Plaveckého Mikuláša, kde bol priestor na krátky oddych a občerstvenie v miestnom Kultúrnom dome. Následne púť pokračovala do Šaštína a ráno o 6:00 hodine bola zavŕšená svätou omšou v Národnej svätyni – Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Dĺžka púte je približne 40 km. Myšlienka nočnej pešej pôstnej púte vznikla na Morave, kde sa tento rok konal už jej 28. ročník. Tam sa táto púť koná dva týždne pred Veľkou nocou.
 
Prejsť možno celú trasu alebo jej časť, podľa vlastného výberu. Koná sa za každého počasia. Obetou náročnosti pútnici vyprosujú Božie požehnanie pre tých, ktorí to potrebujú. Minulý rok sa púte zúčastnilo vyše 200 pútnikov, tohto roku to bolo okolo 400. Najstaršou účastníčkou bola 74-ročná pútnička, najmladší mal 10 rokov.
Boli tu ľudia nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia - Grécka, Talianska, Rumunska, Ruska, Poľska, Veľkej Británie, Egypta a Českej republiky. Svätú omšu z Trstína vysielalo v priamom prenose Rádio Lumen. Štvrtý ročník sa bude konať o rok - 4. apríla.
 
TO ABU informoval Martin Horváth
 
facebook sharing button Zdieľaj
Z piatka na sobotu "zdolali" pútnici už 3. ročník Železného pútnika

Pútnici po svätej omši v Trstíne putovali celú noc cez Malé Karpaty až do Šaštína. (Foto: Martin Horváth a Človek a Viera/Jaromír Mikulec)

NOVINKY