Z piatka na sobotu putovali "železní pútnici" z Trstína do Šaštína

TRSTÍN 27. marca 2023 - V piatok 24. marca sa viac ako 200 pútnikov vydalo na pešiu nočnú púť z Trstína do Šaštína. Názov tejto púte je mnohovravný - Železný pútnik.

Celá púť sa začala svätou omšou v predvečer slávnosti Zvestovania Pána v kostolíku na Hájičku v Trstíne. Tento bezmála 800 rokov starý kostol, zasvätený rovnako ako šaštínska bazilika - Sedembolestnej Panne Márii - je navyše najstarším kostolom na Slovensku s týmto patrocíniom. Svätú omšu, v priamom prenose vysielanú Rádiom Lumen, celebroval generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko, ktorý sa prítomným veriacim prihovoril v hlbokej a odvahu vzbudzujúcej homílii.
 
Pútnici následne putovali celú noc cez Malé Karpaty a záhorské bory až do Šaštína. Na tejto takmer 40 km dlhej trase ich čakala zastávka na občerstvenie v Plaveckom Mikuláši, kde veriaci z okolitých farností pripravili pútnikom bohaté občerstvenie. Počas púte bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia či duchovnému rozhovoru s prítomnými putujúcimi kňazmi.
 
Záver púte bol v šaštínskej bazilike, kde ráno na úsvite po príchode všetkých pútnikov slávili svätú omšu. Celebroval ju P. Michal Nižnánsky OSPPE. Na konci bohoslužby každý pútnik obdržal pamätný list o absolvovaní púte. Absolvovali ju aj najstaršia, viac ako 70 ročná účastníčka a najmladší účastník, ktorý má 10 rokov.
 
Veľká vďaka patrí skupine Chlapských večerov - spoločenstvu chlapov z okolia Šaštína, na čele s Martinom Horváthom, Tomášom Kudolánim a kňazom z farnosti Brodské, Františkom Moškom.
 
TO ABU informovali clovekaviera.sk/Jaromír Mikulec a Augustín Jadroň
 
facebook sharing button Zdieľaj
Z piatka na sobotu putovali "železní pútnici" z Trstína do Šaštína

Pútnici po svätej omši v Trstíne - Hájičku putovali celú noc cez Malé Karpaty a záhorské bory až do Šaštína. (Foto: clovekaviera.sk/Jaromír Mikulec a Augustín Jadroň)

NOVINKY