Z Arcibiskupského úradu každý deň svätá omša naživo

TRNAVA 16. marca 2020 - Z dôvodu preventívnych opatrení vyhlásených štátom v súvislosti s výskytom nového koronavírusu sa zrušili bohoslužby v kostoloch. Preto trnavský arcibiskup rozhodol o pravidelnom vysielaní svätej omše z Arcibiskupského úradu v Trnave. Každý deň až do odvolania si budete môcť pozrieť svätú omšu naživo od 11:00 h cez facebookový účet Trnavskej arcidiecézy.

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch rozhodol, že každý deň až do odvolania bude slávená svätá omša v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža bez prítomnosti veriacich. V priamom prenose od 11:00 hodiny bude vysielaná na facebookovom účte Trnavskej arcidiecézy.
 
Kliknutím na tento odkaz si uvedenú svätú omšu môžete pozrieť naživo (po priamom prenose si ju môžete nasledujúcich 24 hodín, až do ďalšej svätej omše vysielanej naživo, pozrieť zo záznamu) zo svojich domácností buď jednotlivo alebo spoločne ako rodina.
 
Počas svätého prijímania vám odporúčame urobiť si duchovné sväté prijímanie napríklad týmito slovami:
 
Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen

alebo kratšie:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen
 
Prijmite naše pozvanie k sledovaniu priamych prenosov svätej omše z arcibiskupskej Kaplnky povýšenia Svätého kríža v Trnave a duchovne sa zjednoťte pri jej slávení s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom a kňazmi Trnavskej arcibiskupskej kúrie.
 
Dušan Kolenčík, hovorca Trnavskej arcidiecézy
Z Arcibiskupského úradu každý deň svätá omša naživo

Ilustračná snímka. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY