Výzva Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska veriacim

BRATISLAVA 27. februára 2014 - Stála rada Konferencie biskupov Slovenska dnes, vo štvrtok 27. februára, vydala výzvu veriacim. Celé znenie výzvy prinášame nižšie v plnom znení:

Výzva Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska veriacim

Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príležitosťou na obnovu našich rodín a manželstiev. Je časom milostí, odpustenia a požehnania. Boh nám doprial tento milostivý čas, aby sme si všetci rodinu a manželstvo viac vážili a napomáhali ich rozvoju.

V situácii, keď sa v legislatíve mnohých európskych štátov šíri rodová ideológia, sa obraciame na všetkých katolíkov, aby sme za upevnenie rodín a manželstiev obetovali tohoročné pôstne obdobie.

Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, že prirodzenosť je Božím darom a nie osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a mamu a byť nimi vychovávaní.

S týmto úmyslom zverejňujeme prosby, ktoré je možné vkladať do spoločných modlitieb veriacich.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!
27. 2. 2014

-------------------------------------------------------------------------------
 
SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH
Prosby za ochranu rodiny


Jednu z týchto prosieb treba vhodne zaradiť do Spoločných modlitieb veriacich ako tretiu v poradí.

1. Pane, prosíme ťa za našich zákonodarcov,
aby vždy pamätali na ochranu rodiny
založenej na manželskom zväzku muža a ženy.

2. Bože Otče, ty si rozhodol, aby sa nový ľudský život
zrodil z lásky muža a ženy;
daj, aby každému dieťaťu bolo umožnené 
poznať svojho otca i matku.

3. Aby naši poslanci a politici pochopili,
že každý zákon má chrániť dobro národa,
ktorého budúcnosť záleží od usporiadaných rodín, 
prosme Pána.

4. Za tých, ktorí v zákonoch definujú rodinu,
aby vedeli, že rodinu vytvára manželský zväzok 
jedného muža a jednej ženy, 
prosme Pána.

5. Bože, Stvoriteľ sveta,
priveď členov nášho národa k poznaniu,
že len národ otvorený životu má budúcnosť a prežije.

6. Ježišu, ty si zvlášť požehnával deti;
daj, nech nás neovláda konzumizmus,
ale nech myslíme na to, že niet väčšieho bohatstva
ako s láskou prijaté a vychovávané deti.

7. Pane Ježišu, daj, nech deti, ktoré opustili vlastní rodičia,
prostredníctvom adopcie vždy nájdu 
nových milujúcich rodičov, otca a matku.

8. Prosme za tvorcov zákonov,
aby chránili dobro rodín,
v ktorých otcovia a matky vychovávajú deti,
budúcnosť nášho národa.

9. Modlime sa za všetky deti,
aby im bolo dovolené narodiť sa v usporiadaných rodinách
a nájsť v nich milujúcich otcov a mamy.

10. Veď tých, ktorí stoja na čele našej krajiny tak,
aby pri tvorbe zákonov nepodľahli tlakom ľudí,
ktorí odmietajú kresťanské hodnoty,
na ktorých stojí naša kultúra.

11. Pane, ty si nám dovolil volať ťa naším otcom; 
daj nám silu, aby sme chránili rodinu ako zväzok muža a ženy
a mali v úcte dar rodinného života.

12. Bože, nikdy nedovoľ, aby bola rodina, 
založená na manželskom zväzku muža a ženy,
ohrozená akýmkoľvek zákonom a politickým rozhodnutím.

-------------------------------------------------------------------------------
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Výzva Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska veriacim

Slovenskí biskupi počas jedného z plenárnych zasadaní KBS. (foto: archív ABÚ)

SPRÁVY

 

NOVINKY