Výzva k sláveniu verejných bohoslužieb v kostoloch

TRNAVA 19. mája 2020 - V súvislosti s nedávno obnoveným verejným slávením bohoslužieb (6. mája 2020) prišlo na Arcibiskupský úrad viacero podnetov, z ktorých je zrejmé, že v niektorých kostoloch na území Trnavskej arcidiecézy sa i napriek tomu nekonajú verejné bohoslužby. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa preto obracia na všetkých správcov kostolov a kaplniek s nasledujúcou výzvou, ktorú vám prinášame v plnom znení.

Správcovia kostolov sú povinní otvoriť všetky kostoly a celebrovať v nich sväté omše podľa opatrení, ktoré Katolícka cirkev obdržala od kompetentných orgánov Slovenskej republiky. Hygienické prostriedky si kňazi môžu vyzdvihnúť na Arcibiskupskom úrade v Trnave alebo u svojho dekana, ak ich už pre potreby dekanátu prevzal z ústredia Cirkvi.
 
Ak sú priestory kostola nedostačujúce, je potrebné zaviesť naviac sväté omše pre dôchodcov tak, ako je to v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Platí to aj v prípade rehoľných kostolov. V prípade neuposlúchnutia tejto výzvy budú vyvodené voči týmto zodpovedným kňazom, ktorí účinkujú v Trnavskej arcidiecéze so súhlasom trnavského arcibiskupa, prísne sankcie.
 
Za porozumenie ďakuje a všetkých žehná
--
+ Ján Orosch, trnavský arcibiskup
 
-to abu-
 
Výzva k sláveniu verejných bohoslužieb v kostoloch

V katedrále zatiaľ nie je problém s dodržiavaním odstupov. Na ilustračnej snímke je zachytená ranná svätá omša zo 6. mája 2020, kedy boli obnovené verejné bohoslužby. (Foto: Pavol Machovič)

SPRÁVY

 

NOVINKY