Vyšlo druhé vydanie pamätí arcibiskupa Jána Sokola

TRNAVA 28. septembra 2021 - V sobotu 25. septembra sa v budove Marianum uskutočnila prezentácia už druhého vydania knihy emeritného arcibiskupa Mons. Jána Sokola, prvého metropolitu Slovenska, s názvom Je čas mlčať a čas hovoriť, ktorá vyšla v týchto dňoch vo vydavateľstve LÚČ.

Prezentácia prvého vydania bola najprv v jeho rodisku v Jacovciach a potom v Bratislave v septembri minulého roka. Vzápätí malo nasledovať uvedenie knihy v Trnave, ktoré zmaril lock down zapríčinený covidovou pandémiou. Medzitým sa pre nečakaný záujem celý náklad rozobral a pre Trnavu bolo treba pripraviť nové vydanie. V knihe sa čitatelia dozvedia o živote Cirkvi za komunizmu, o údajnej spolupráci arcibiskupa Sokola s ŠtB, obvineniach z tzv. finančnej sprenevery, ako aj o jeho vzťahu s jeho nástupcom Mons. Róbertom Bezákom.
 
Druhé vydanie knihy pamätí, ktorá vznikla na základe rozhovoru s historikom PhDr. Petrom Sokolovičom, PhD.,  je doplnené informáciami o ukončení jedenásť rokov trvajúceho súdneho procesu Mons. Jána Sokola s časopisom .týždeň, ktorý sa rozhodnutím súdu musel za nepravdivé, na cti utŕhajúce informácie uverejnené ešte 25. mája 2009 v tomto časopise ospravedlniť. Podujatie moderoval ThDr. Ján Košiar, ktorý privítal prítomných hostí. Slávnostnú prezentáciu zahájil hrou na fujare RNDr. Štefan Suchý. Spomedzi kňazov Trnavskej arcidiecézy, resp. bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy vystúpil ThDr. Alojz Lackovič, PhD., ktorý s úsmevom oboznámil publikum o svojich zážitkoch s arcibiskupom Sokolom. Hudobné vstupy predstavovali príslovečne piesne z pera Mikuláša Schneidera-Trnavského v interpretácii poslucháčky konzervatória Scarlett Pavlovej a barytonistu SND Mareka Pobudu v korepetícii klaviristky Márie Farkašovej.
 
Na podujatí vystúpil tiež JUDr. Ján Čarnogurský  v mene „Občianskeho výboru za objektívne informovanie verejnosti“, ktoré bolo založené v marci 2007, teda pred 14-timi rokmi, pre potrebu reagovať na klamstvá, ktorými vtedy vrcholila mediálna kampaň proti arcibiskupovi Sokolovi. Vo svojom príhovore oboznámil prítomných s celou štvavou kampaňou a útokmi, ktoré boli vedené viacerými médiami voči Jánovi Sokolovi a Katolíckej cirkvi. Báseň Imricha Kružliaka (Mariána Žiara) Metropolita predniesla PhDr. Elena Šebová, bez ktorej by predstavovaná publikácia neuzrela svetlo sveta. Nanajvýš osobné svedectvo sprostredkoval obecenstvu Ing. Ján Rudolf, PhD., t. č. predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, no najmä vytrvalý laický spolupracovník arcibiskupa Sokola v rokoch jeho aktívnej biskupskej služby: „Kto zo slovenských biskupov dnes zvláda 3 birmovky v sobotu a 3 v nedeľu?“, položil prítomným rečnícku otázku. Jeho svedectvo pohlo viacerých, medzi ktorými okrem už menovaných boli z kňazského stavu napr. Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., dekan a farár farnosti Trnava - mesto vsdp. Jozef Gallovič, seredský dekan vsdp. Ján Hallon, biskupský vikár vsdp. Rudolf Kopinec či bývalý seredský kaplán vtedajšieho dekana Sokola vdp. Jozef Kolpák a tiež členovia arcibiskupskej kúrie. Nechýbali tiež bývalí predstavitelia mesta a samosprávy Ing. Štefan Bošnák a Ing. Vladimír Butko, podpredseda SSV JUDr. Jozef Opatovský, predsedníčka MO Matice slovenskej v Trnave PhDr. Adriena Horváthová, bývalý dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prof. Jozef Vladár a mnohí ďalší.
 
Na záver sa zúčastneným prihovoril emeritný arcibiskup Ján Sokol, ktorý zaspomínal na časy, keď si ho Pán povolával ku kňazskej službe a poslal ako kvintán prihlášku do tzv. Malého biskupského seminára v Trnave. Nakoniec všetkým udelil svoje arcipastierske požehnanie. Nasledovala recepcia v priestoroch dvora Arcibiskupského gymnázia kde arcibiskup Sokol dedikoval novovydané pamäti všetkým záujemcom.
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vyšlo druhé vydanie pamätí arcibiskupa Jána Sokola

V sobotu 25. septembra 2021 sa v budove Marianum uskutočnila prezentácia už druhého vydania knihy emeritného arcibiskupa Mons. Jána Sokola. (Foto: Jozef Sedlák)

SPRÁVY

 

NOVINKY