Vyhlásenie arcidiecéznej kúrie k menovaniu nového arcibiskupa

TRNAVA 11. júla - Svätý Otec František dnes vymenoval nového arcibiskupa pre Trnavskú arcidiecézu. Stal sa ním doterajší apoštolský administrátor „sede vacante“ Mons. Ján Orosch. Trnavská arcidiecézna kúria pri tejto príležitosti vydala vyhlásenie.

Dnes napoludnie bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým vymenoval za nového trnavského arcibiskupa J. E. Mons. Jána Oroscha, doterajšieho apoštolského administrátora „sede vacante“.
 
Je to deň, keď Katolícka cirkev slávi sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, ktorý je známy svojím výrokom: „Ora et labora“ – „Modli sa a pracuj“.
 
Zverejnenie sme prijali v srdci Trnavskej arcidiecézy – v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. Spoločnou modlitbou sme sa poďakovali za dar nového arcibiskupa, ktorým Svätý Otec František poctil našu arcidiecézu. V tejto spoločnej modlitbe za nového arcibiskupa chceme pokračovať i naďalej a vyprosovať mu Božie požehnanie a silu, aby bol dobrým otcom všetkým ľuďom dobrej vôle v Trnavskej arcidiecéze, ktorá mu je dnešným dňom naplno zverená.
 
Otec arcibiskup Ján Orosch si pred deviatimi rokmi zvolil biskupské heslo: „Corde videre“ – „Vidieť srdcom“, k čomu ho inšpirovala osobnosť a služba sv. Vincenta de Paul, pokorného služobníka chudobných. Tento svätec je už od malička jeho duchovným sprievodcom. Vyprosujeme mu silu, aby svoje heslo vládal žiť v týchto pohnutých časoch a byť tak podobným pokorným služobníkom chudobných ako jeho vzor. My mu ponúkame úprimnú, bratskú lásku a chceme všetko urobiť preto, aby Trnavská arcidiecéza vzrastala po každej stránke.
 
Pri tejto príležitosti chceme zároveň opätovne vyjadriť naše poďakovanie obom emeritným arcibiskupom za ich pastoračnú službu pre dobro Trnavskej arcidiecézy a uistiť ich o našich pokračujúcich modlitbách za nich.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vyhlásenie arcidiecéznej kúrie k menovaniu nového arcibiskupa

NOVINKY