Vyhlásenie kardinála Duku a arcibiskupa Oroscha

TRNAVA 4. septembra 2019 - Pri príležitosti návštevy predstaviteľov Pražskej arcidiecézy so seminaristami prijali kardinál Dominika Duka, pražský arcibiskup metropolita a Ján Orosch, trnavský arcibiskup, toto vyhlásenie:

Hodnota človeka v kresťanstve vychádza z viery, že je stvorený na Boží obraz a vykúpený Božím Synom Ježišom Kristom cez jeho ukrižovanie a vzkriesenie. Všetci sme si pred Bohom rovní a máme rovnakú dôstojnosť.
 
S bolesťou konštatujeme, že v našich krajinách sú na okraji spoločnosti ľudia, ktorí sú bezbranní, chorí, starí. Zápasíme s demografickou krízou, ale v posledných desaťročiach zomreli státisíce detí pri umelom potrate. Dnes si uvedomujeme, ako nám chýbajú. Toto prázdno v srdci treba vyplniť pokáním a snahou o nápravu.
 
Preto vítame všetky verejné iniciatívy, ktoré smerujú k senzibilizácii spoločnosti na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, vrátane pochodov za život a návrhov legislatívnych zmien, i prácu mimovládnych a cirkevných organizácií pre matky v núdzi.
 
Nech sa ochrana života od počatia po prirodzenú smrť a úcta k ľudskej dôstojnosti stanú v našich krajinách spoločenskou prioritou a prejavom našej ľudskosti. K tomu pozývame veriacich, všetkých ľudí dobrej vôle, i verejných predstaviteľov.
 
Vyhlásenie kardinála Duku a arcibiskupa Oroscha

SPRÁVY

 

NOVINKY