Vydavateľ časopisu .týždeň sa ospravedlnil emeritnému arcibiskupovi Jánovi Sokolovi

TRNAVA/BRATISLAVA 7. októbra 2020 - Pred niekoľkými dňami sme vás informovali, že súdny spor medzi emeritným trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom a vydavateľom časopisu .týždeň pre text, v ktorom uvedený týždenník o ňom uviedol veľa lživých informácií, bol po dlhých jedenástich rokoch ukončený súdnym zmierom. Vydavateľ sa musel ospravedlniť za šírenie nepravdivých informácií.

V roku 2009 bol emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol obviňovaný týždenníkom .týždeň najmä z toho, že údajne previedol neskutočnú sumu cirkevných peňazí na účet bývalého agenta Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Štefana Náhlika. Následne emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol, v zastúpení advokátskou kanceláriou ULC Čarnogurský, podal žalobu voči vydavateľovi .týždňa, spoločnosti W PRESS, a.s., z titulu ochrany osobnosti. Súdny proces sa ťahal veľa rokov, rozhodoval Okresný súd Trnava, Krajský súd Trnava, Najvyšší súd SR a nakoniec Ústavný súd. Ten zrušil rozsudok, ktorým súdy zamietli žalobu emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola a konanie sa vrátilo na začiatok, na Okresný súd Trnava. Ústavný súd skonštatoval, že hanobiace tvrdenie týždenníka .týždeň nebolo vydavateľom časopisu nikdy preukázané.
 
Vzhľadom na skutočnosť, že emeritný trnavský arcibiskup dovŕši v tomto mesiaci vek 87 rokov, rozhodol sa akceptovať návrh na súdny zmier, na základe ktorého sa mu vydavateľ .týždňa musel ospravedlniť za nepravdivé informácie, ktoré o ňom uverejnil pred jedenástimi rokmi. Emeritný trnavský arcibiskup sa pritom vzdal náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorú by aj tak venoval na dobročinné účely. Pokiaľ by nebol uzavretý súdny zmier, konanie by sa pravdepodobne ťahalo veľa ďalších rokov.
 
Na základe súdneho zmieru, schváleného Okresným súdom Trnava, uverejnil časopis .týždeň v čísle 41/2020 zo dňa 5. októbra 2020 na str. 4 ospravedlnenie, v ktorom uvádza veci na pravú mieru a ospravedlňuje sa Mons. Jánovi Sokolovi za šírenie nepravdivých informácií. Ospravedlnenie časopisu .týždeň vám predkladáme v plnom znení:
 
„Vydavateľ časopisu .týždeň, spoločnosť W PRESS a.s., sa ospravedlňuje Mons. Jánovi Sokolovi za zverejnenie nepravdivých informácií v čísle 21/2009 časopisu .týždeň zo dňa 25. 5. 2009, podľa ktorých Mons. Ján Sokol v roku 1998 previedol 500 000 000 Sk na účet bývalého agenta ŠTB Štefana Náhlika, ako aj to, že spomenutých 500 000 000 Sk malo pochádzať z predaja cirkevných pozemkov na Zlatých pieskoch a niektorých ďalších pozemkov. Tieto informácie boli nepravdivé a ich pravdivosť nebola preukázaná.“
 
(Týždenník .týždeň, 41/2020, 5.10.2020, titulná strana)
 
(Týždenník .týždeň, 41/2020, 5.10.2020, str. 4)
 
Vydavateľ časopisu .týždeň sa ospravedlnil emeritnému arcibiskupovi Jánovi Sokolovi

Ilustračná snímka. (Foto: Pixabay)

SPRÁVY

 

NOVINKY