Vychádza Výňatok z Rímskeho misála a Obrady koncelebrácie

TRNAVA 4. novembra 2021 - V súvislosti s novým vydaním Rímskeho misála pripravila Liturgická komisia Výňatok z Rímskeho misála. Obsahuje texty z oficiálneho slovenského prekladu tretieho typického latinského vydania Rímskeho misála, ktorý sa stáva záväzným na používanie v slovenských diecézach od slávnosti Panny Márie Bohorodičky 1. januára 2022.

Do nového vydania boli zahrnuté texty spomienok svätých promulgované dekrétmi Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
 
Výňatok vychádza v Spolku svätého Vojtecha, ktorý zároveň pripravil pre kňazov Obrady koncelebrácie s textami a rubrikami na slávenie omše v rímskom obrade západnej Cirkvi.
 
Obidve publikácie, ako aj Rímsky misál sú dostupné v predajnej sieti Spolku svätého Vojtecha a v internetovom obchode eVojtech.sk.
 
TO ABU informovala Martina Grochálová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vychádza Výňatok z Rímskeho misála a Obrady koncelebrácie

Ilustračná snímka. (Foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY