Vrbové sa rozlúčilo s duchovným rehoľných sestier Arnoldom Púchym

VRBOVÉ 10. februára 2023 - Matka Tereza raz povedala, že najdôležitejší ľudia na svete sú kňazi. Tých, ktorí súhlasia s touto výnimočnou ženou zasiahla správa, že 5. februára zomrel vo veku 79 rokov a v 49. roku kňazstva vdp. Arnold Púchy. Pohrebnú svätú omšu za zosnulého spolu s pohrebnými obradmi slúžili vo štvrtok 9. februára v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom.

„Zomrel kňaz, Boží služobník, správca Božích tajomstiev, duchovný otec veriacich,“ týmito slovami začal úvodnú modlitbu pohrebnej svätej omše jej hlavný celebrant, banskobystrický biskup Marián Chovanec. Službu odprevadenia mu preukázali aj mnohí kňazi a tiež žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý je spolužiakom vdp. Arnolda Púcheho.
 
Po mnohých zastaveniach počas svojej kňazskej služby prišiel vdp. Arnold Púchy v roku 2004 do kláštora sestier Premonštrátok vo Vrbovom, kde pôsobil ako ich duchovný. V roku 2012 odišiel na zaslúžený odpočinok, ale zostal slúžiť rehoľným sestrám v bielom obetavo ďalej. „Dokonca pár dní pred smrťou ešte spovedal,“ povedala so slzami v očiach sestrička premonštrátka vo svojej odobierke. Laici z Vrbového a okolia radi prichádzali do kláštora na sväté omše. Hoci bol „páterko“ poznačený utrpením v dôsledku zákernej choroby, jeho láskavosť a múdrosť všetkých nadchýnala. S prehľadom a oduševnením viedol veriacich k poznaniu Božích zámerov.
 
Za vynikajúceho človeka ho označil i zástupca veriacich z Čierneho Balogu, kde bol vdp. Arnold Púchy desať rokov farárom. Volali ho strýko, lebo tak ako on ponímal prácu s mládežou, nebolo za komunistického režimu vítané. Odkrýval mladým Boží obraz plný ľudskosti, kiežby svedectvo jeho života bolo výzvou pre nové kňazské povolania.
 
„Nesmútim,“ povedal vdp. Jaroslav Hanzlík, správca farnosti Vrbové, „pretože zomrelý uplatňoval Ježišov princíp, vyžarovala z neho nesmierna dobrota a verím, že sa už nachádza v Ježišovom náručí“. Smútočný sprievod išiel z kostola na vrbovský cintorín, kde na svätom poli sestier Premonštrátok bol za spevu Salve Regina vdp. Arnold Púchy uložený do hrobu.
 
TO ABU informovala Kamila Meyer
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vrbové sa rozlúčilo s duchovným rehoľných sestier Arnoldom Púchym

Pohrebnú svätú omšu za zosnulého spolu s pohrebnými obradmi slúžili vo štvrtok 9. februára v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom. (Foto: Kamila Meyer)

NOVINKY