Vrátil sa do domu Otca

V piatok 1. marca v nočných hodinách si Pán povolal k sebe do Večnosti svojho služobníka P. Jána Kadleca zo Spoločnosti Ježišovej, ktorý pôsobil ako výpomocný duchovný v Kaplnke sedembolestnej Panny Márie vo farnosti Piešťany - svätého Cyrila a Metoda.

P. Ján Kadlec, SJ sa narodil 24. januára 1927 v Pobedime pri Piešťanoch. Pri krste dostal meno Ján Chryzostom. Vyrastal v katolíckej rodine.
 
Najprv študoval na Hospodárskej škole v Novom Meste nad Váhom, potom pracoval doma na hospodárstve a zároveň ďalej pokračoval vo vzdelávaní sa formou večerných kurzov. V roku 1949 nastúpil na vojenskú službu, no pre svoj otvorený náboženský postoj bol poslaný na nútené práce do uhoľných baní v Kladne, v Plzni a nakoniec v Ostrave.
Keďže sa chcel stať kňazom a na Slovensku to nemohol uskutočniť, pokúsil sa o útek do cudziny. Prvý pokus zlyhal, uväznili ho a odsúdili ho na práce v uránových baniach v českom Jáchymove. V roku 1953 sa pokúsil znova o útek do Rakúska, tento raz úspešne. Po získaní maturity v Stamsi v Tirolsku bol v roku 1958 prijatý do Kolégia Kaniziánum v Innsbrucku, kde začal svoje štúdiá na Teologickej fakulte. Po troch rokoch sa rozhodol v roku 1961 prerušiť štúdiá a vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v St. Andrä v Rakúsku. Potom pokračoval v teologických štúdiách a v roku 1965 bol vysvätený za kňaza.
 
Svoju prvú svätú omšu slávil v utečeneckom tábore Lichtenegg vo Wels-Lande, kde sám predtým žil ako utečenec.
 
Po vysviacke ho predstavení poslali do Spojených štátov, aby tam dokončil svoje teologické štúdiá. Od roku 1966 pôsobil v komunite slovenských jezuitov v Kanade. V rokoch 1970 až 1992 pastoračne pôsobil medzi rodákmi v oblastiach západnej a strednej Kanady – Alberta, Saskatchewan, Britská Kolumbia, Manitoba. Pravidelne sa venoval vyše tisícke rodín slovenských prisťahovalcov na rôznych miestach od Atlantiku až po Pacifik. Pohyboval sa najmä medzi jednoduchými ľuďmi, farmármi a baníkmi. Organizoval pre nich duchovné obnovy, duchovné cvičenia, ľudové misie, prípravy na manželstvo. Svoje posledné rehoľné sľuby zložil v roku 1978 v Cambridgei v Ontariu.
 
V roku 1992, 39 rokov od svojho úteku, sa vrátil na Slovensko, aby v rodnej obci Pobedim slávil svoju „primičnú“ svätú omšu.
 
V rokoch 1992 až 1999 bolo jeho ďalším pôsobiskom New Westminster v Britskej Kolumbii, kde vykonával službu správcu farnosti sv. Cyrila a Metoda. V r. 1999 – 2002 pôsobil v Cambridgei v Ontariu ako rektor Kostola Sedembolestnej Panny Márie. V Kanade zotrval až do definitívneho uzavretia slovenskej misie v Cambridgei a v roku 2002 sa vrátil na Slovensko. Od toho času až do svojho odchodu do večnosti bol členom jezuitskej komunity v Piešťanoch. Jeho náplňou bola pastoračná výpomoc a služba v kaplnke, ako aj pomoc pri dávaní duchovných cvičení.
 
Posledný rok jeho života bol poznačený ťažkou chorobou, ktorú statočne znášal. Zaopatrený sviatosťami zomrel 1. marca 2013 v jezuitskej komunite v Piešťanoch.
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v utorok 5. marca 2013 o 14.00 hodine v Kaplnke sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch.
Telesné pozostatky budú následne prevezené do Pobedima, kde budú o 16.00 hodine pohrebné obrady v miestnom Dome smútku.
 
Nech Pán prijme svojho verného služobníka do radosti!
 
Spoločnosť Ježišova
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vrátil sa do domu Otca

NOVINKY