Vo Vrbovom zažili cez víkend diakonskú vysviacku

VRBOVÉ 4. marca 2019 - V sobotu 2. marca sa zišli kňazi a veriaci, spolu s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom, v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom pri príležitosti diakonskej vysviacky miestneho rodáka Petra Juhása.

Peter Juhás prijal kňazské svätenie v stupni diakonátu vo svojom rodisku - vo Vrbovom z rúk trnavského arcibiskupa Jána Oroscha. Diakon Peter sa formoval v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave do roku 2017, kedy bol trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom poslaný na štúdiá do Ríma. Teologické štúdiá tak dokončil na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a duchovnú formáciu v kolégiu Germanicum - Hungaricum.
 
TO ABU informoval David Kimmerling
 
Vo Vrbovom zažili cez víkend diakonskú vysviacku

Peter Juhás prijal posvätný rád diakonátu vo svojom rodisku - vo Vrbovom z rúk trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. (Foto: Pavol Reisel)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »