Vo Veľkých Kostoľanoch ukončili jubilejný Rok svätého Víta

VEĽKÉ KOSTOĽANY 5. januára 2015 - Nedeľa 4. januára bola dňom mimoriadnej slávnosti vo Veľkých Kostoľanoch. Do farnosti zavítal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, aby za prítomnosti kňazov - rodákov, miestnych duchovných otcov a zhromaždených veriacich ukončil Rok svätého Víta.

V tento deň išlo o mimoriadnu udalosť v dejinách Cirkvi na Slovensku, keď nejaká farnosť uzavrela takýmto spôsobom celý rok, ktorý zasvätila svojmu patrónovi kostola a celého cirkevného spoločenstva. Veľké Kostoľany majú historicky doloženú zmienku o svojej existencii z roku 1229, kedy sa spomína kostol s patrocíniom svätého Víta. Je to teda 785 rokov, čo je tento svätec ochrancom farnosti - a patrónom jediného farského kostola na Slovensku.
 
Počas Roka svätého Víta sa veriaci zhromažďovali raz mesačne na svätej omši, ktorú slúžili kňazi, v minulosti pôsobiaci ako farári, či kapláni v tejto farnosti. Raz mesačne miestny farár slúžil svätú omšu obetovanú za jednotlivé ulice obce, do ktorej sa aktívne zapájali ich obyvatelia. Po svätej omši sa vždy konala adorácia pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou s modlitbami za deti, mládež, rodiny, starých a chorých, ale i zranených synmi a dcérami Cirkvi, hľadajúcich. Počas roka sa konal koncert duchovných piesní, charitatívne zbierky šatstva a školských potrieb, darovanie krvi vo farských priestoroch pod názvom „Svätovítska kvapka krvi“, púť do Prahy, či stretnutie kňazov - rodákov z farnosti. V miestnom cirkevnom spoločenstve privítali i vzácne návštevy, ako napríklad rektora seminára, riaditeľa Rádia Lumen, riaditeľa SSV, pátra Leopolda Jablonského OFM. Do Veľkých Kostolian zavítali aj vzácni pútnici - nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, či bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
Slová povzbudenia priniesli úrodu napríklad aj v náraste počtu svätých prijímaní počas roka. Farnosť Veľké Kostoľany privítala množstvo pútnikov - jednotlivcov, ale aj skupiny napr. z Bytčice od Žiliny, Dominikánske bratstvo z Hlohovca. Predstavitelia farnosti podchytili - zatiaľ iba ústne - viaceré svedectvá o obdržaní mimoriadnych milostí týkajúcich sa zdravia.
 
Arcibiskup Ján Orosch vyjadril potešenie, že sa takáto mimoriadna aktivita začala v Trnavskej arcidiecéze a vyslovil nádej, že ju možno budú nasledovať aj iné farnosti. Na záver všetkým prítomným udelil apoštolské požehnanie spojené s udelením úplných odpustkov. Pri svätej omši vynikajúcim spôsobom účinkovala aj dychová hudba Rovina z Veľkých Kostolian. Slávnostný záverečný deň Roka svätého Víta pokračoval popoludní benefičným koncertom hudobnej skupiny Kollárovci. Dobrovoľné vstupné z koncertu bude použité na pomoc DSS NOEMI vo Veľkých Kostoľanoch.
 
informoval Igor Gajdoš
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vo Veľkých Kostoľanoch ukončili jubilejný Rok svätého Víta

Do Veľkých Kostolian zavítal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, aby za prítomnosti kňazov - rodákov, miestnych duchovných otcov a zhromaždených veriacich ukončil Rok svätého Víta. (foto: Marek Chnapko)

NOVINKY