Vo Veľkých Kostoľanoch sa deti stretli na „detských“ rorátoch

VEĽKÉ KOSTOĽANY 7. decembra 2022 - Stalo sa nepísaným pravidlom, že sa počas Adventu veriaci v našich farnostiach stretávajú na skorých ranných svätých omšiach tradične nazývaných „roráty“. Nie je tomu inak ani vo farnosti Veľké Kostoľany. A predsa, ranná svätá omša - roráty v stredu 7. decembra bola iná.

Na svätú omšu boli pozvané najmä deti, z ktorých mnohé sa na takejto rannej svätej omši zúčastnili po prvý raz. V príhovore im duchovný otec farnosti vysvetlil, že aj svetlo jednej sviece v kostole „premáha tmu“. Aj Pán Ježiš, ktorého narodenie sa chystáme osláviť, je pre nás svetlom a ukazuje nám, ako máme konať dobro. A aj niekoľko malých dobrých skutkov dokáže umenšiť zlo okolo nás a mnohých zapáliť pre konanie dobra. Povzbudil deti, aby ako svätý, ktorého majú zvlášť za svoj osobný vzor - svätý Mikuláš, konali dobré skutky.
 
Po skončení sa konali vo farskom centre spoločné raňajky, ktoré pripravili šikovné obetavé farníčky. Deťom mimoriadne chutili pripravené dobroty. Azda sa takto vo Veľkých Kostoľanoch začala budovať pekná tradícia detských rorátnych svätých omší.
 
TO ABU informoval Igor Gajdoš
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vo Veľkých Kostoľanoch sa deti stretli na „detských“ rorátoch

V príhovore duchovný otec farnosti deťom vysvetlil, že aj svetlo jednej sviece v kostole „premáha tmu“. (Foto: Archív Farnosť Veľké Kostoľany)

NOVINKY