Vo farskom kostole v Komárne konsekrovali nový oltár

KOMÁRNO 6. decembra 2017 - Na Prvú adventnú nedeľu, 3. decembra konsekroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch nový pevný oltár vo farskom Kostole sv. Ondreja v Komárne.

Na predpoludňajšej latinsko-slovensko-maďarskej svätej omši, v prítomnosti štyroch kanonikov Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave, miestnych kňazov, diakona, miništrantov, Rytierov sv. Štefana, kráľa i Medzinárodného rytierskeho rádu sv. Juraja a početného zástupu veriacich, zazneli pri príležitosti konsekrácie nového pevného oltára slávnostné fanfáry v podaní dychovej hudby Rovina z Veľký Kostolian, ktorú dirigoval umelecký vedúci a učiteľ Michal Šintál. Slávnostné fanfáry striedal spev zmiešaného speváckeho zboru Concordia na čele s dirigentom Istvánom Stubendekom a hlavným organistom, ktorým je primátor mesta Komárno László Stubendek.
 
Autorom nového liturgického zariadenia, ktoré je vyrobené z ušľachtilého materiálu - bronzu a mramoru, je medzinárodne uznávaný akademický sochár Otmar Oliva z moravského Velehradu. Trnavský arcibiskup Ján Orosch pri príležitosti konsekrácie nového liturgického zariadenia farského Kostola sv. Ondreja vyjadril pred veriacimi Komárna poďakovanie za jeho prácu.
 
Liturgické predmety vytvorené pre Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Trnave, vzhľadom na negatívne stanovisko Krajského pamiatkového úradu a technický stav podlahy, nemohli byť osadené v katedrále. Po schválení Diecéznou liturgickou komisiou ich Trnavská arcidiecéza darovala farskému Kostolu sv. Ondreja v Komárne, kde teraz prebieha generálna rekonštrukcia celého chrámu. Krása diela sa vynikajúco vyníma v rozsiahlom priestore tohto kostola.
 
TO ABU informoval Róbert Kiss
 
Vo farskom kostole v Komárne konsekrovali nový oltár

V nedeľu 3. decembra trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch konsekroval nový pevný oltár vo farskom Kostole sv. Ondreja v Komárne. (Foto: archív RKFÚ Komárno)

SPRÁVY

 

NOVINKY