Vo farnosti Trnava - Prednádražie pokračujú s výstavbou nového kostola

TRNAVA 23. augusta 2021 - V Roku sv. Jozefa vo farnosti Trnava - Prednádražie nastal opäť stavebný ruch. V pondelok 3. mája 2021 sa po trinástich rokoch od založenia farnosti rozbehli práce na stavbe nového farského Kostola Božieho milosrdenstva.

 
Prvotná myšlienka na stavbu kostola pochádza z roku 1996
 
Prvotná myšlienka vybudovať na tomto modernom sídlisku kostol a faru s pastoračným centrom siaha až do roku 1996, kedy sa začalo s hľadaním pozemku a miesta, kde by sa mohli dočasne sláviť sväté omše. Neskôr, krátko po novom územnom členení rímskokatolíckych diecéz na Slovensku, bola vtedajším trnavským arcibiskupom Jánom Sokolom erigovaná (zriadená) na sídlisku Trnava - Prednádražie nová farnosť Božieho milosrdenstva. V historických písomných prameňoch svieti pri tejto udalosti dátum 29. júna 2008.
 
Farnosť sa neustále rozrastá príchodom mladých rodín
 
V čase založenia farnosti malo sídlisko vyše trinásťtisíc obyvateľov. V súčasnosti sa farnosť neustále rozrastá aj príchodom mladých rodín pochádzajúcich z rôznych kútov Slovenska, ktorí sem prichádzajú za prácou. Je tu viacero základných i stredných škôl, vysoká škola i cirkevná materská škola.
 
Pastoračné centrum požehnal Mons. Ján Orosch
 
V prvej etape v rokoch 2010 - 2012 sa podarilo zrealizovať prvú časť tohto diela. Išlo o farský úrad s pastoračným centrom, ktoré požehnal vtedajší apoštolský administrátor „sede vacante“ a súčasný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. V súčasnej dobe pokračuje výstavba kostola podľa finančných možností. Realizácia stavby si vyžaduje mnoho spolupracovníkov, dobrodincov a tých, ktorí sú ochotní pomôcť finančne.
 
Trnavská arcidiecéza prispela na stavbu kostola sumou vo výške 400 000 €
 
Stavba je financovaná z milodarov veriacich a z veľkej časti za finančnej pomoci Trnavskej arcidiecézy, ktorá prispela sumou 400 000 €. Práve vďaka tomuto príspevku sa mohlo začať s realizáciou hrubej stavby kostola. Farnosť Trnava - Prednádražie naďalej prosí všetkých, ktorí majú možnosť, o pomoc pri tomto posvätnom diele, aby sa z tohto miesta šírilo posolstvo sv. sestry Faustíny o Božom milosrdenstve.
 
TO ABU informoval Patrik Katrinec
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vo farnosti Trnava - Prednádražie pokračujú s výstavbou nového kostola

Na snímke novostavba farského Kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku Trnava - Prednádražie. (Foto: Archív Rímskokatolíckej farnosti Trnava - Prednádražie)

SPRÁVY

 

NOVINKY