Vo farnosti Ružindol prosili veriaci o ochranu počas 24-hodinovej adorácie

RUŽINDOL 5. októbra 2020 - Farnosť Ružindol s filiálkou Biely Kostol prišla s nápadom obrátiť sa v týchto náročných časoch osobitným spôsobom na Pána a vyprosovať ochranu pred pandémiou i požehnanie celej farnosti. Rozhodli sa zorganizovať nepretržitú 24-hodinovú adoráciu, počas ktorej mohli farníci prísť do kostola a stráviť čas pri Kristových nohách.

Celá udalosť začala svätou omšou v piatok 2. októbra vo farskom Kostole sv. Bartolomeja v Ružindole, po ktorej miestny farár Peter Mikula vystavil Oltárnu sviatosť pre súkromnú pobožnosť až do rána, keď sa adorácia presunula do filiálneho kostola Krista Kráľa v Bielom Kostole. Udalosť zakončili opäť svätou omšou v sobotu 3. októbra v Bielom Kostole.
 
„Na svätých omšiach, ako aj počas adorácie samozrejme nebolo v kostole nikdy viac ako päťdesiat ľudí. Napriek sťaženým podmienkam sa nám podarilo zorganizovať celú udalosť za dodržania prísnych hygienických opatrení (dezinfekcia rúk, rúška po celý čas, rozostupy a pod.). Ľudia sa zapisovali cez online formulár alebo priamo v kostole na konkrétne hodiny, aby sa zabezpečilo, že pri Pánovi vždy niekto bdel, no zároveň neprišlo priveľa ľudí naraz,“ informoval farník Juraj Švec. Je obdivuhodné, že ľudia ochotne prichádzali aj v noci, aby sa modlili a prosili Pána. Počas adorácie sa pri príležitosti prvej soboty mesiaca modlili aj fatimskú pobožnosť.
 
Miestny farár Peter Mikula spomína, že „pred mnohými rokmi mi istý kňaz povedal, že ak vo farnostiach budeme sláviť prvé piatky na počesť Božského srdca Ježišovho, naše farnosti zostanú duchovne živé. K tejto úcte bezpochyby patrí adorácia Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Sila lásky Ježišovho srdca si počas 24-hodinovej adorácie v našej farnosti k sebe pritiahla desiatky jednotlivcov i rodín. Spolu sme ďakovali za dar viery, chválili Pána a prosili ho o dar duchovnej obnovy celej farnosti. Zároveň sme prosili o ochranu pred nákazou novým koronavírusom, vyliečenie chorých a trpezlivosť ľudí v karanténe.“
 
Spokojný nebol len pastier farnosti, ale aj samotní farníci, ktorí hodnotia túto udalosť na výbornú. „Adorácia bola jednoducho úžasná a mala svoje osobitné čaro. Obetovať svoj čas, vyjsť zo svojej komfortnej zóny spánku a pomodliť sa za druhých… Myslím, že pomohla každému farníkovi - či už osobne duchovne narásť a obnoviť sa, alebo aj celkovo farnosti zjednotiť sa v modlitbe a láske,“ svedčí Michaela (18), farníčka z Ružindola, ktorá bdela v nočných hodinách.
 
„Povzbudzujeme aj ostatné farnosti zorganizovať podobnú udalosť. Dôverujme Pánovi a predkladajme mu naše túžby. Dnes si osobitne potrebujeme uvedomiť, že bez Boha v našom živote nebude nielen fyzické zdravie, ale ani pokoj, radosť a láska. Avšak «všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje»,“ uviedol Juraj Švec.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Vo farnosti Ružindol prosili veriaci o ochranu počas 24-hodinovej adorácie

Sila lásky Ježišovho srdca si počas 24-hodinovej adorácie vo farnosti Ružindol k sebe pritiahla desiatky jednotlivcov i rodín. (Foto: Juraj Švec)

SPRÁVY

 

NOVINKY