Vo farnosti Božieho milosrdenstva sa modlili za mier a jednotu vo svete

TRNAVA 21. októbra 2022 - V utorok 18. októbra, keď sa deti na celom svete zapájajú do akcie Milión detí sa modlí ruženec, vedenie Centra pre deti a rodiny v Trnave na sídlisku Prednádražie prijalo túto výzvu modliť sa za mier a jednotu vo svete.

Pod vedením pani riaditeľky Martiny Krchňákovej a zamestnancov centra spolu s farárom farnosti vdp. Patrikom Katrincom a za hudobného doprovodu pani Ivetky Masníkovej s rodinou, sa deti pred sochou Panny Márie Fatimskej modlili rozjímavý radostný ruženec. Keďže fara susedí s centrom, správca farnosti tieto deti často stretáva, prichádzajú do pastoračného centra na sv. omše a viaceré tu prijali sviatosti.
 
Duchovný otec farnosti v závere vysvetlil deťom, že Panna Mária je naša spoločná Matka, treba jej dôverovať a denne ju prosiť o pomoc. Záverečnou modlitbou zasvätil deti, mládež, priateľov, dobrodincov pod ochranu Panny Márie a všetkým udelil kňazské požehnanie. Zvlášť v tomto prostredí vyzneli slová modlitby: „K tebe chceme priviesť všetkých, ktorých nosíme vo svojich srdciach: rodičov, súrodencov, priateľov, ..., ale aj tých, čo nám ublížili.“
 
Modliace sa deti, hoci nevyrastajú vo svojich rodinách, sú povzbudením a požehnaním pre Rímskokatolícku farnosť Trnava - Prednádražie. Veriaci majú nádej, že pod dobrým duchovným vedením aj oni zakúsia Božiu lásku. Je ich veľkou túžbou, aby Panna Mária, ktorá sa vo Fatime zjavila malým deťom a im zverila dôležité posolstvo, práve skrze modlitbu detí vyprosí uzdravenie ich rodín, pokoj a mier vo svete.
 
TO ABU informovala Mária Novosedlíková
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vo farnosti Božieho milosrdenstva sa modlili za mier a jednotu vo svete

Pod vedením pani riaditeľky Martiny Krchňákovej a zamestnancov centra spolu s farárom farnosti vdp. Patrikom Katrincom a za hudobného doprovodu pani Ivetky Masníkovej s rodinou, sa deti pred sochou Panny Márie Fatimskej modlili rozjímavý radostný ruženec. (Foto: Archív Centrum pre deti a rodiny Trnava)

NOVINKY