Vianočný vinš trnavského arcibiskupa Jána Oroscha

TRNAVA 24. decembra 2018 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch prichádza v dnešný posvätný Štedrý deň do našich príbytkov s vianočným vinšom, ktorý vám prinášame v plnom znení:

Milovaní bratia a sestry,
 
slovo «Vianoce» vyvoláva u prevažnej väčšiny ľudí pocit radosti, až posvätnosti. Ešte aj u tých, ktorí nežijú s Cirkvou intenzívne. Predsa len atmosféra Vianoc, až na niektorých pesimistov, vytvára u ľudí pocit posvätnosti. Prečo používam tento výraz? Lebo vyjadruje všetky pekné pocity, pri ktorých sa roztápa zlo v srdciach a človek nadobúda istotu, že ešte je na svete aj dobro, že to dobro si treba chrániť, a že len ono robí človeka šťastným. Treba ho písať s veľkým «D». To Dobro je Láska, ktorá zostúpila z neba na zem. Boh je zdrojom všet­kej lásky a dobra medzi ľuďmi.
 
Milí bratia a sestry, táto posvätnosť kiež sa dotkne srdca každého jedného z nás, či nás, ktorí sme sa Pánovi zasvätili v kňazskom stave alebo Vás, ktorí ste Pánovi povedali svoje áno v manželskom povolaní. «Tajomná noc, presvätá noc» a podobné výrazy nie sú básnickými výlevmi pod vplyvom nejakej eufórie, hoc aj nábožen­skej. Je to realita, veľmi blízka a hlboká. Dotýka sa nás všetkých. Naše povolania, či je to kňazstvo či naopak manželstvo, majú zmysel iba v tejto realite. Keďže v Dieťati v jasliach spoznávame Boha, ktorý prišiel k nám a kvôli nám, prestávame vnímať naše povolanie ako osobnú obetu, a berieme ho ako dar, ničím ne­zaslúžený. Nech je Pán našou posilou, aby sme dobre vplývali na tých, ktorí sú nám zverení vo farnostiach, spoločenstvách, v rodinách.
 
Pane, aj počas týchto Vianoc ťa chceme poprosiť o milosť vytrvalosti. Daj nám vnímajúceho ducha pre posvätnosť. My kňazi ňou chceme naplniť naše farnosti, Vy manželia ňou chcete naplniť zasa Vaše rodiny. Kiež z našich farností, spoločenstiev, rodín... zmizne každá arogancia, surovosť, neláska a neúcta. Daj nám všetkým presvedčenie, že len s tebou sme šťastní, silní a posvätní pre seba i celý svet.
 
Požehnané sviatky narodenia nášho Pána, hojnosť lásky a posvätného duchovného po­koja Vám vyprosuje a s láskou Vás  žehná
 
Váš arcibiskup + Ján
 
 
Vianočný vinš trnavského arcibiskupa Jána Oroscha

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža. (foto: archív ABÚ)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »