Veriaci z Veľkých Kostolian a okolia putovali do Hájička

VEĽKÉ KOSTOĽANY 10. septembra 2018 - Veriaci z farnosti Veľké Kostoľany aj v tomto roku splnili sľub, že každoročne v najbližšiu nedeľu k sviatku Narodenia Panny Márie budú putovať do Hájička na znak vďačnosti Božej Matke za zastavenie moru v roku 1830.

V roku 1831 už bola vo Veľkých Kostoľanoch, časti Hájiček postavená kaplnka a odvtedy sa tu veriaci nielen z farnosti, ale i z blízkeho okolia zhromažďujú pod ochranným plášťom Panny Márie. V nedeľu 9. septembra zavítal medzi pútnikov kanonik prepošt Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy v sprievode tunajšieho rodáka kanonika Pavla Šintála, riaditeľa Trnavského arcibiskupského úradu. Spolu s nimi koncelebroval kňaz Peter Zimen z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska a miestni duchovní. Pri svätej omši účinkovala dychová hudba Rovina. Už tradične sa po svätej omši konalo bohaté agapé, ktoré pre všetkých pútnikov pripravili obetavé farníčky.
 
TO ABU informoval Igor Gajdoš
 
Veriaci z Veľkých Kostolian a okolia putovali do Hájička

V roku 1831 už bola vo Veľkých Kostoľanoch - Hájičku postavená kaplnka a odvtedy sa tu veriaci z farnosti i blízkeho okolia zhromažďujú pod ochranným plášťom Panny Márie. (Foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY