Veriaci z Hlohovca si v Leviciach pripomenuli bývalého dekana Mons. Jána Repiského

LEVICE 22. augusta 2022 - V sobotu 20. augusta veriaci z Hlohovca putovali do farnosti Levice - Rybníky, aby si pripomenuli bývalého dekana v Hlohovci, assessora Mons. Jána Repiského.

Assessor Mons. Ján Repiský, niekdajší farár dekan v Hlohovci, by 23. augusta 2022 oslávil 92 rokov. Od jeho narodenia pre nebo ubehlo 16. júna 2022 už 5 rokov.
 
Veriacich sprevádzal vsdp. Milan Červeňanský, assessor, farár v Smoleniciach, ktorý v Hlohovci pôsobil ako diakon. Autobusovú dopravu hradilo Kresťanskodemokratické hnutie a celú akciu zorganizoval  viceprimátor mesta Hlohovec Peter Dvoran. Veriaci v Leviciach najprv navštívili hrob Mons. Jána Repiského, kde je pochovaný spolu s jeho rodičmi. Spoločne sa tam pomodlili desiatok slávnostného ruženca. Následne sa presunuli do Kostola Ducha Svätého v mestskej časti Rybníky, kde sa zúčastnili na svätej omši, ktorú celebroval rodák z Hlohovca, vdp. Roman Gallás. Svätú omšu obetovali za farára dekana Mons. Repiského.
 
Pútnikov v úvode privítal miestny farár vdp. Martin Felix, ktorý pripomenul, že pri svätej omši bude použitý aj kalich, ktorý farnosti daroval Mons. Repiský. Homíliu predniesol vsdp. assessor Milan Červeňanský. Zameral sa v nej na slová evanjelia, v ktorom Pán Ježiš upozorňuje, aby sme si nebrali príklad z farizejov a nežili podľa ich skutkov. Ten, kto by mohol byť pre nás vzorom, z koho si môžeme brať príklad, je práve Mons. Ján Repiský. On sám ho zažil počas svojej diakonskej praxe a obdivoval ho za to, že bol mužom modlitby a mal vrúcny vzťah ku sláveniu liturgie. Pri kňazských vysviackach rodákov z Hlohovca bolo na ňom vždy vidno radosť, keď ich obliekal do posvätných liturgických rúch.
 
Mons. Ján Repiský je významnou osobnosťou farnosti Hlohovec, v ktorej pôsobil 23 rokov. Za ten čas sa pričinil o prinavrátenie Špitálika i františkánskeho kláštora Katolíckej cirkvi. V mieste Špitálika vybudoval nový farský úrad a pastoračné centrum. Z jeho iniciatívy vznikla Cirkevná základná škola sv. Jozefa i Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice. Stál za zrodom mnohých spoločenstiev, či už Združenia mariánskej mládeže alebo Klubu združenia kresťanských seniorov. Obnovil Zámsku púť aj Púť ku sv. Urbanovi. Za jeho pôsobenia vzišlo z farnosti Hlohovec 12 kňazských povolaní. Svojím ľudským prístupom a pokorou ostane navždy zapísaný v srdciach veriacich.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Veriaci z Hlohovca si v Leviciach pripomenuli bývalého dekana Mons. Jána Repiského

Veriacich sprevádzal vsdp. Milan Červeňanský, assessor, farár v Smoleniciach, ktorý v Hlohovci pôsobil ako diakon. (Foto: Lucia Froncová)

NOVINKY