Veriaci z Hlohovca putovali k Panne Márii Nanebovzatej

TRNAVA/HLOHOVEC 17. augusta 2014 - 15. august býva v Hlohovci dňom, kedy sa koná tradičná Zámska púť k úcte Nanebovzatej Panny Márie pri Lurdskej jaskyni na cintoríne. Aj tento rok od 17.00 hodiny putovali veriaci z Koplotoviec, mestskej časti Peter a Nová štvrť pešo so sochou Panny Márie smerom od vojenských kasární.

Program slávnosti začali o 18.00 hodine pobožnosťou krížovej cesty. Po nej nasledovala slávnostná svätá omša. Jej hlavným celebrantom bol sekretár trnavského arcibiskupa Milan Červeňanský, spolu s ním koncelebrovali hlohovecký dekan Marek Jesenák a kaplán Rudolf Kopinec. Sekretár Červeňanský si v úvode svojej homílie zaspomínal na rok 2002, kedy na Zámskej púti kázal ešte ako diakon. Zameral sa na čnosti Panny Márie, ktorými boli jej pokora, čistota srdca, nábožnosť a pracovitosť. „Máme mocnú orodovníčku v nebi, ktorá nám chce povedať, že stojí za to, aby sme sa v živote snažili plniť Božiu vôľu. Aby sme nehľadali seba, lež sa podriadili Bohu a milovali ho ako aj svojich blížnych. Máme sa usilovať žiť podľa evanjelia a v duchu pokánia“, povedal slávnostný kazateľ.
 
Liturgické čítania i obetné dary si pripravili mladí zo Združenia mariánskej mládeže. Po dlhých rokoch bola svätá omša poznačená daždivým počasím, no veriaci aj napriek dažďu a zime vytrvali. Po svätej omši nasledovala procesia so sviečkami ulicami mesta, za spevu farského spevokolu doprevádzaného dychovou hudbou, až do farského kostola, kde sa slávnosť zavŕšila eucharistickým požehnaním.
 
Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Veriaci z Hlohovca putovali k Panne Márii Nanebovzatej

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše na tradičnej Zámskej púti k úcte Nanebovzatej Panny Márie v Hlohovci bol sekretár trnavského arcibiskupa Milan Červeňanský. (foto: Lucia Froncová)

NOVINKY