Veriaci z farnosti Komárno putovali na horu Butkov

LADCE 13. mája 2022 - V sobotu 7. mája veriaci z farnosti Komárno na južnom konci Trnavskej arcidiecézy, spolu s tamojším kaplánom Štefanom Gagom, putovali na najmladšie pútnické miesto na Slovensku - na horu Butkov, do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva.

Pútnici z Komárna za sychravého počasia stúpali pútnickou cestou. Po tom, ako prešli Bránou rodiny, modlili sa spoločne pobožnosť krížovej cesty, inšpirovanú myšlienkami sv. sestry Faustíny. Po príchode do cieľa sa pripravili na slávenie svätej omše, viacerí prijali aj sviatosť zmierenia v nových, aktuálne požehnaných spovedniciach. Vrcholom púte bola účasť na Eucharistii, ktorú slávili spolu s kňazmi, aj s pútnikmi z iných farností. Kazateľ P. Pavol Noga CM prítomných v homílii povzbudil k živej viere v slovo Pána Ježiša o Eucharistii.
 
Po svätej omši, už za slnečného počasia, si pútnici z Komárna vypočuli prednášku o histórii tohto pútnického miesta a prezreli si jednotlivé časti areálu. Zvlášť ich zaujala socha Panny Márie, kríž, Zvonica sv. Jána Pavla II. a kaplnky s relikviami. Po občerstvení a odpočinku v duchovnej atmosfére hory Butkov sa komárňanskí pútnici, naplnení mnohými hodnotnými zážitkami, vrátili späť do svojej farnosti.
 
TO ABU informoval Štefan Gago
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Veriaci z farnosti Komárno putovali na horu Butkov

V sobotu 7. mája 2022 veriaci z farnosti Komárno putovali na horu Butkov, do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva. Púť duchovne viedol komárňanský kaplán Štefan Gago. (Foto: Archív RKFÚ Komárno)

SPRÁVY

 

NOVINKY