Veľkonočné sviatky 2024 v srdci Trnavskej arcidiecézy

TRNAVA 23. marca 2024 - Cez veľkonočné sviatky, ktoré sa v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa už tradične slávia za prítomnosti arcibiskupa - pastiera veriacich celej Trnavskej arcidiecézy, budeme opäť prežívať utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Spasiteľa ľudstva Ježiša Krista. K čo najlepšiemu duchovnému prežitiu nadchádzajúcich sviatkov vám prinášame stručný prehľad veľkonočných bohoslužieb v srdci Trnavskej arcidiecézy - Katedrále sv. Jána Krstiteľa:

PALMOVÁ NEDEĽA (Kvetná nedeľa) čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA - 24. marca
Na Palmovú nedeľu bude prvá svätá omša v katedrále o 9:30 h. Celebrovať ju bude vsdp. Ján Polák, vicerektor katedrálneho chrámu.
Druhá svätá omša sa začne o 11:30 h palmovým vstupným sprievodom a celebrovať ju bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 
ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA (Zelený štvrtok) - 28. marca
9:30 h - Missa chrismatis.
Počas nej si kňazi obnovia kňazské sľuby a posvätia sa sväté oleje, ktoré budú v nasledujúcom roku používané pri vysluhovaní sviatostí v jednotlivých farnostiach arcidiecézy. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
17:30 h - Svätá omša na pamiatku Pánovej večere. Celebruje Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
Po svätej omši bude katedrála otvorená až do 20:00 h k modlitbe, ktorá je účasťou na utrpení Krista v Getsemanskej záhrade.
 
PIATOK UTRPENIA PÁNA (Veľký piatok) - 29. marca
15:00 h - Slávenie Pánovho utrpenia a smrti. Bude im predsedať arcibiskup Mons. Ján Orosch.
Po slávení Pánovho utrpenia a smrti bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť v Kaplnke Božieho hrobu až do 20:00 h.
 
SVÄTÁ SOBOTA (Biela sobota) - 30. marca
Ráno od 8:00 h bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť v Kaplnke Božieho hrobu a veriaci sa spoločne s trnavským arcibiskupom a kňazmi pomodlia posvätné čítanie a ranné chvály z Liturgie hodín. Potom bude možnosť osobnej adorácie pri Kristovom hrobe až do 18:00 h.
Slávenie obradov Veľkonočnej vigílie sa vzhľadom na Horu competens začne o 18:30 h. Obrady vedie trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA - 31. marca
Na Veľkonočnú nedeľu budú sväté omše ako v tento deň zvyčajne bývajú počas celého roka; prvá o 9:30 h. Bude ju celebrovať Mons. Peter Šimko, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy.
Druhá - pontifikálna svätá omša sa začne o 11:30 h a bude ju celebrovať Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 
PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE (Veľkonočný pondelok) - 1. apríla
Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako v nedeľu; prvá o 9:30 h a druhá bude o 11:30 h. Hlavným celebrantom prvej svätej omše bude vsdp. honorárny kanonik Ján Vido, vicerektor katedrálneho chrámu. Druhú svätú omšu bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
 
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky - paschu, ktoré sa slávili odo dňa 14. do dňa 21. v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia vyvoleného Izraelského národa z egyptského otroctva.
 
Vo Svätom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Ježiš Kristus v posledných dňoch svojho života. Svätý týždeň sa začína Palmovou nedeľou (Kvetnou nedeľou), čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Piatok utrpenia a smrti Pána a cez Svätú sobotu (Bielu sobotu), vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Obrady Svätého týždňa, ktorých začiatky siahajú 4. storočia, prešli v nasledujúcich storočiach mnohými zmenami. Naposledy boli zjednodušené a liturgicky prispôsobené súčasným požiadavkám v r. 1951 a 1969.
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Veľkonočné sviatky 2024 v srdci Trnavskej arcidiecézy

Na snímke srdce Trnavskej arcidiecézy - Katedrála sv. Jána Krstiteľa. (Foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY