Veľkonočné sviatky 2022 v srdci Trnavskej arcidiecézy

TRNAVA 13. apríla 2022 - Cez veľkonočné sviatky, ktoré sa v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa už tradične slávia za prítomnosti arcibiskupa - pastiera veriacich celej Trnavskej arcidiecézy, budeme opäť prežívať utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Spasiteľa ľudstva Ježiša Krista. K čo najlepšiemu duchovnému prežitiu nadchádzajúcich sviatkov vám prinášame stručný prehľad veľkonočných bohoslužieb v srdci Trnavskej arcidiecézy - Katedrále sv. Jána Krstiteľa:

 
Svätý štvrtok (Zelený štvrtok) 14. apríla
9:30 h - Missa chrismatis.
Počas nej si kňazi obnovia kňazské sľuby a posvätia sa sväté oleje, ktoré budú v nasledujúcom roku používané pri vysluhovaní sviatostí v jednotlivých farnostiach arcidiecézy. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
17:30 h - Svätá omša na pamiatku Pánovej večere. Celebruje Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
Po svätej omši bude katedrála otvorená až do 20:00 h k modlitbe, ktorá je účasťou na utrpení Krista v Getsemanskej záhrade.
 
Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) 15. apríla
15:00 h - Slávenie utrpenia a smrti Pána. Obrady vedie arcibiskup Mons. Ján Orosch.
Po obradoch bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť v Kaplnke Božieho hrobu až do 20:00 h.
 
Svätá sobota (Biela sobota) 16. apríla
Ráno od 8:00 h bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť v Kaplnke Božieho hrobu a veriaci sa spoločne s trnavským arcibiskupom a kňazmi pomodlia Liturgiu hodín.
Slávenie Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci sa vzhľadom na Horu competens začne o 20:00 h. Obrady vedie trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
Veľkonočná nedeľa 17. apríla
Na Veľkonočnú nedeľu budú sväté omše ako v tento deň zvyčajne bývajú počas celého roka; prvá o 9:30 h. Bude ju celebrovať Mons. Peter Šimko, generálny vikár.
Druhá, slávnostná svätá omša sa začne o 11:30 h a bude ju celebrovať Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 
Pondelok vo Veľkonočnej oktáve 18. apríla
V pondelok vo Veľkonočnej oktáve budú sväté omše ako v nedeľu; prvá o 9:30 h a druhá o 11:30 h. Hlavným celebrantom prvej svätej omše bude vsdp. assessor Ján Vido, ekonóm Trnavskej arcidiecézy. Druhú svätú omšu bude celebrovať vsdp. Ján Polák, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu.
 
 
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky - paschu, ktoré sa slávili odo dňa 14. do dňa 21. v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia vyvoleného Izraelského národa z egyptského otroctva.
 
Vo Svätom (Veľkom) týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Ježiš Kristus v posledných dňoch svojho života. Svätý (Veľký) týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Piatok utrpenia Pána (Veľký) a cez Svätú (Bielu) sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou vo Svätej noci a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Obrady Svätého (Veľkého) týždňa, ktorých začiatky siahajú do 4. storočia, prešli v nasledujúcich storočiach mnohými zmenami. Naposledy boli zjednodušené a liturgicky prispôsobené súčasným požiadavkám v r. 1951 a 1969.
 
-to abu-
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Veľkonočné sviatky 2022 v srdci Trnavskej arcidiecézy

Ilustračná snímka. (Foto: pixabay.com)

SPRÁVY

 

NOVINKY