Veľkonočné sviatky 2019 v srdci Trnavskej arcidiecézy

TRNAVA 13. apríla 2019 - Cez veľkonočné sviatky, ktoré sa v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa už tradične slávia za prítomnosti arcibiskupa - pastiera veriacich celej Trnavskej arcidiecézy, budeme opäť prežívať utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Spasiteľa ľudstva Ježiša Krista. K čo najlepšiemu duchovnému prežitiu nadchádzajúcich sviatkov vám prinášame stručný prehľad veľkonočných bohoslužieb v srdci Trnavskej arcidiecézy - Katedrále sv. Jána Krstiteľa:

 
Kvetná nedeľa 14. apríla
Na Kvetnú nedeľu bude prvá svätá omša v katedrále o 9.30 hod. Celebrovať ju bude Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup.
Druhá svätá omša sa začne o 11.30 hod. a celebrovať ju bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 
Zelený štvrtok 18. apríla
9.30 hod. - Missa chrismatis.
Počas nej si kňazi obnovia kňazské sľuby a posvätia sa sväté oleje, ktoré budú v nasledujúcom roku používané pri vysluhovaní sviatostí v jednotlivých farnostiach arcidiecézy. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Na svätej omši bude účastný aj vzácny hosť, apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello.
17.30 hod. - Svätá omša na pamiatku Pánovej večere. Celebruje Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
Po svätej omši bude katedrála otvorená až do 20.00 hod. k modlitbe, ktorá je účasťou na utrpení Krista v Getsemanskej záhrade.
 
Veľký piatok 19. apríla
15.00 hod. - Obrady Veľkého piatku. Vedie ich arcibiskup Mons. Ján Orosch.
Po obradoch bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť v Kaplnke Božieho hrobu až do 20.00 hod.
 
Biela sobota 20. apríla
Ráno od 8.00 hod. bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť v Kaplnke Božieho hrobu a veriaci sa spoločne s trnavským arcibiskupom a kňazmi pomodlia Liturgiu hodín.
Slávenie obradov Veľkonočnej vigílie sa vzhľadom na Horu competens začne o 20.00 hod. Obrady vedie trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
Veľkonočná nedeľa 21. apríla
Na Veľkonočnú nedeľu budú sväté omše ako v tento deň zvyčajne bývajú počas celého roka; prvá o 9.30 hod. Bude ju celebrovať Mons. Ján Sokol, emeritný trnavský arcibiskup.
Druhá, slávnostná svätá omša sa začne o 11.30 hod. a bude ju celebrovať Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 
Veľkonočný pondelok 22. apríla
Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako v nedeľu; prvá o 9.30 hod. a druhá o 11.30 hod. Hlavným celebrantom prvej svätej omše bude Mons. Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Druhú svätú omšu bude celebrovať kancelár Trnavskej arcibiskupskej kúrie Dušan Kolenčík.
 
 
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky - paschu, ktoré sa slávili odo dňa 14. do dňa 21. v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia vyvoleného Izraelského národa z egyptského otroctva.
 
Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Ježiš Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Obrady Veľkého týždňa, ktorých začiatky siahajú 4. storočia, prešli v nasledujúcich storočiach mnohými zmenami. Naposledy boli zjednodušené a liturgicky prispôsobené súčasným požiadavkám v r. 1951 a 1969.
 
(Správa bola aktualizovaná 17. apríla 2019)
 
-to abu-
 
Veľkonočné sviatky 2019 v srdci Trnavskej arcidiecézy

Ilustračné foto. (Zdroj: Pixabay)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »