Vedecká konferencia o kňazovi F. Tománekovi

Na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnila vo štvrtok 26. septembra 2019 vedecká konferencia s názvom „Florián Tománek – kňaz, politik, publicista“. Konferenciu viedol vdp. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD., ktorý sa zaoberá štúdium osobnosti kňaza Tománka aj v rámci grantového programu.

Cieľom konferencie bolo zhrnutie doposiaľ získaných poznatkov z výskumov v rámci jeho novinárskej činnosti v slovenských ľudových novinách, politických aktivít a prejavov z Národného zhromaždenia, vzťahu so spišským biskupom Alexandrom Párvym ako jeho pracovný a osobný vzťah s kňazom a politikom Ferdinandom Jurigom.
 
Florián Tománek sa narodil v Borskom Petri 2. mája 1887, študoval na gymnáziu v Trnave a v Bratislava, teológiu študoval v Ostrihome a za kňaza bol vysvätený v roku 1903. Bol kňazom Spišskej diecézy, ale od roku 1912 pôsobil na území vtedajšej Ostrihomskej arcidiecézy a po jej rozčlenení v roku 1922 na území Trnavskej apoštolskej administratúry. Zomrel 25. marca 1948 a pochovaný je v Borskom Mikuláši.      
 
Na výskume kňazskej osobnosti Floriána Tománeka sa aktívne spolupodieľa aj Archív Trnavskej arcidiecézy.
Vedecká konferencia o kňazovi F. Tománekovi

SPRÁVY

 

NOVINKY