Vatikán umožnil kňazom sláviť špeciálne omše za skončenie pandémie

VATIKÁN 8. apríla 2020 - Vatikán umožnil kňazom sláviť špeciálne omše za skončenie pandémie koronavírusu. Vyplýva to z dekrétu "O omši v čase pandémie", ktorý vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Kňazi ju môžu sláviť v ktorýkoľvek deň počas pandémie, s výnimkou definovaných slávností.

„V týchto dňoch, v ktorých je celý svet vážne zasiahnutý vírusom Covid-19, prišli na naše dikastérium mnohé žiadosti ohľadom možnosti sláviť špeciálnu omšu s úmyslom vyprosiť od Boha skončenie tejto pandémie. Preto táto kongregácia na základe právomocí udelených Najvyšším veľkňazom Františkom umožňuje sláviť túto omšu v čase pandémie v ktorýkoľvek deň, s výnimkou slávností, adventných, pôstnych aveľkonočných nedieľ, dní vo Veľkonočnej oktáve, Spomienky na všetkých verných zosnulých, Popolcovej stredy a dní Veľkého týždňa, po celý čas trvania pandémie,“ uvádza dekrét s podpisom prefekta Kongregácie Roberta Saraha a sekretára Arthura Rochea.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zároveň rozhodla o pridaní osobitného úmyslu do slávnostnej modlitby veriacich pri slávení utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok. Táto zmena sa týka len roku 2020, vyplýva z ďalšieho dekrétu Kongregácie. Pripojený je k nej aj text úvodnej výzvy a samotnej modlitby.

Oba dokumenty je možné nájsť v preklade na stránke Konferencie biskupov Slovenska.
- -
Dekrét o omši v čase pandémie
 
 
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Vatikán umožnil kňazom sláviť špeciálne omše za skončenie pandémie

Na ilustračnej snímke kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, po tlačovej konferencii v aule Tlačového strediska Svätej stolice. (Zdroj foto: Archív CNA)

SPRÁVY

 

NOVINKY