V Zelenči oslávili 50. výročie postavenia kostola

ZELENEČ 12. septembra 2023 - V nedeľu 10. septembra sa vo farnosti Zeleneč pri Trnave konala hodová slávnosť, pri ktorej si veriaci pripomenuli 50. výročie postavenia farského Kostola Narodenia Panny Márie.

Pôvodný barokový kostol s vežou z roku 1743 bol v roku 1969 asanovaný. Súčasný farský Kostol Narodenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1969 - 1973 za pôsobenia vdp. Jána Vengera. Bolo to obdobie nepriaznivé pre verejné vyznávanie viery v Boha. Napriek tomu sa stavba dokončila. Kostol projektoval miestny architekt Ing. Jozef Hrašna.
 
Počas „hodovej“ svätej omše trnavský arcibiskup Ján Orosch vyzdvihol nadšenie a zápal pre stavbu kostola vtedajších farníkov na čele s pánom farárom Vengerom. Neopomenul ani prácu kňazov, pôsobiacich v Zelenči, pri renovácií kostola. Svätá omša bola obetovaná za živých i zosnulých dobrodincov a pomocníkov pri stavbe kostola.
 
Pri svätej omši trnavský arcibiskup odovzdal ocenenie miestnemu obyvateľovi pánovi Františkovi Slovákovi. Pri príležitosti jeho 100. narodenín mu bolo týmto ocenením poďakované za jeho ochotu a pomoc vo farnosti. Oslavy pokračovali popoludní vo farskej záhrade, kde vystúpila dychová hudba Verešvaranka a obľúbená skupina Gladiátor.
 
TO ABU informovala Daniela Depešová
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Zelenči oslávili 50. výročie postavenia kostola

Na slávnosti sa okrem hojného počtu veriacich zúčastnilo i viacero kňazov. (Foto: Norika Szombatová)

NOVINKY