V Trnavskom divadle sa konala konferencia o kultúre

TRNAVA 5. mája 2015 - Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Maticou slovenskou zorganizovali v stredu 29. apríla konferenciu pod názvom Kultúra ako fenomén Trnavského samosprávneho kraja.

Nad podujatím, ktoré sa uskutočnilo v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave, prevzal záštitu Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky. Cieľom konferencie bolo poukázať na potrebu podpory kultúry ako základnej hodnoty spoločnosti a dokázať, že kultúra patrí k faktorom ďalšieho spoločenského rozvoja.
 
Na úvod vystúpil predseda Trnavského samosprávneho kraja a zároveň hostiteľ konferencie Tibor Mikuš: „Kultúra je naozaj súborom toho najlepšieho, čo jednotlivci v určitej etape vývoja danej spoločnosti vytvorili. Je to súbor hmotných a nehmotných hodnôt v podobách, o ktorých dnes budeme hovoriť. Ale čo je veľmi dôležité, je to aj súbor našich vzájomných vzťahov a prístupov medzi jednotlivcami, inštitúciami, etnikami, krajinami i politickými stranami, a tak je vždy čo vylepšovať. Preto o kultúre treba hovoriť. Kultúra má dôležité poslanie, má nás pozitívne napĺňať a motivovať.“ Prítomným hosťom sa následne prihovorili aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave, Jozef Matúš, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej.
 
Na podujatí vystúpili viaceré významné osobnosti z oblasti kultúry: Soňa Valentová, herečka činohry SND v Bratislave, akademický maliar a prorektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Ľudovít Hološka, či muzeológ Peter Horváth. Výstupom z konferencie bude zborník prednášok.
 
zdroj: www.trnava-vuc.sk/ Ľubica Pélyová
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnavskom divadle sa konala konferencia o kultúre

Na fotografii zľava doprava: Jozef Matúš, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave, a Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej. (foto: Juraj Štaffa)

NOVINKY