V trnavskej katedrále oslávili zmŕtvychvstanie Pána Ježiša

TRNAVA 22. apríla 2019 - Na Veľkonočnú nedeľu kresťania slávia najväčší sviatok - zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v nedeľu 21. apríla pri tejto príležitosti celebroval pontifikálnu svätú omšu vo svojom biskupskom kostole - Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

V slávnostnej veľkonočnej homílii apeloval trnavský arcibiskup Ján Orosch na veriacich, aby nestrácali horlivosť pri ohlasovaní zmŕtvychvstalého Ježiša Krista a svojimi vlastnými životmi dosvedčovali túto svoju vieru v neho. Pritom pripomenul, že "väčšina víťazstiev, či už v športe, kultúre, umení, ale aj na pracoviskách, závisí od určitého nadšenia, horlivosti." Spomenul i viacero príkladov horlivosti, ktoré sa k nemu dostali skrze správy v médiách, u kresťanov prenasledovaných za svoju vieru v krajinách, kde netvoria možno väčšinu, avšak z ich lásky ku Kristovi, za ktorého sa neboja obetovať ani svoje vlastné životy sa môžu poučiť všetci kresťania Západu, ktorí akoby už strácali svoj zápal pre Božie veci.
 
"Stále mám pred sebou tú bolestnú udalosť, bolestný obraz z iného prostredia škôl a študentského domova v Garisse v Keni. Tam bolo (pozn. 2. apríla 2015) islamskými radikálmi zavraždených 147 kresťanských chlapcov a dievčat, ktorí iba preto, že ako kresťania nevedeli citovať Korán a priznali sa k svojej kresťanskej identite, priniesli najvyššiu obetu, boli popravení. Okrem tých 147 bolo 79 zranených. Čítal som aj príbeh Abdula Rahmana z Afganistanu, ktorý zanechal islam a dal sa pokrstiť. Povedal, že si je vedomý toho, čo si vybral. Ak bude musieť zomrieť, tak príjme smrť v mene nášho Pána Ježiša Krista. Onedlho bol skutočne zajatý, uväznený medzi priekupníkov narkotík, vrahov, násilníkov a medzi týmito vrahmi, násilníkmi bol považovaný za najväčšieho zločinca, keďže o ňom vedeli, že prestúpil na kresťanskú vieru. Sami väzni ho mučili a týrali. Každý deň mu hrozilo zo strany strážnikov i spoluväzňov mučenie, ale Abdul zostal verný Kristovi. Uveril v Ježiša, jeho smrť a zmŕtvychvstanie a v to, že mu viera priniesla spásu. Pod tlakom kresťanských a občianskych organizácií bol Abdul napokon prepustený z väzenia a odcestoval do Talianska, kde získal politický azyl," povedal slávnostný kazateľ, trnavský arcibiskup Ján Orosch.
 
Pred liturgiou Eucharistie veriaci priniesli k oltáru viaceré obetné dary, ktoré sú symbolmi zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, za čo každému z nich arcibiskup Orosch daroval ruženec so svojím biskupským erbom. Pri svätej omši asistovali seminaristi Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na svoju kňazskú službu v Trnavskej arcidiecéze. V závere pontifikálnej svätej omše sa katedrálou niesol spev pápežskej hymny. Tou prítomní veriaci vyjadrili svoju oddanosť Svätému Otcovi, ktorý je skalou jednoty Katolíckej cirkvi na celom svete. Úplný záver slávnosti tvoril spev mariánskej veľkonočnej antifóny «Raduj sa, nebies Kráľovná». Veriaci Trnavčania sa potom s povzbudzujúcou myšlienkou zo záveru arcibiskupovej homílie, ktorou ich pozval, aby uverili, "že Kristus vstal z mŕtvych, že chce aj v každom z nás vstať z hriešneho života, z hrobu smrti a zmeniť náš život ohňom svojho Ducha Svätého," rozišli do svojich domovov.
 
V trnavskej katedrále oslávili zmŕtvychvstanie Pána Ježiša

Pri svätej omši asistovali seminaristi Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na svoju kňazskú službu v Trnavskej arcidiecéze. (Foto: Pavol Reisel)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »