V Trnave zasadala Rada pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska

TRNAVA 4. októbra 2022 - V Trnave sa v utorok 4. októbra uskutočnilo zasadnutie Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorej predsedom je trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Stretnutie sa začalo svätou omšou v kaplnke Trnavského arcibiskupského úradu. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Ján Orosch. V homílii vyzdvihol svedectvo slovenských misionárov, ktorí pôsobia v mnohých krajinách sveta. Poukázal na príklad Ježiša, ktorý uzdravoval biednych a tých, ktorí k nemu prichádzali.
 
Po liturgii nasledovala pracovná časť stretnutia, počas ktorej národný riaditeľ PMD Ivan Kňaze predstavil niekoľko katechetických a pastoračných pomôcok pre dospelých a deti, ktoré rozvíjajú misijnú myšlienku.
 
Následne každý zástupca informoval ostatných účastníkov o pripravovaných aktivitách svojej rehoľnej spoločnosti alebo inštitúcie a vyzdvihol svedectvo misionárov a dobrovoľníkov v podporovaných projektoch.
 
Centrom aktivít v najbližšom období je misijná nedeľa, ktorú budeme sláviť 23. októbra 2022 ako celosvetovú slávnosť Katolíckej cirkvi. Na záver zasadania otec arcibiskup udelil požehnanie pre všetky misijné aktivity.
 
Osobitné požehnanie patrilo koledníckej aktivite Dobrá novina, ktorá práve v tento deň - na sviatok sv. Františka z Assisi - začína už svoj 28. ročník.
 
TO ABU informovali Pápežské misijné diela
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave zasadala Rada pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska

V utorok 4. októbra 2022 sa na Arcibiskupskom úrade uskutočnilo zasadnutie Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska. (Foto: Archív PMD)

SPRÁVY

 

NOVINKY