V Trnave zasadala Rada pre misie Konferencie biskupov Slovenska

TRNAVA 7. decembra 2023 - V Trnave sa v utorok 5. decembra uskutočnilo zasadnutie Rady pre misie Konferencie biskupov Slovenska, ktorej predsedom je trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Stretnutie sa začalo svätou omšou v kaplnke Trnavského arcibiskupského úradu. Hlavným celebrantom bol riaditeľ Pápežských misijných diel Ivan Kňaze. V homílii použil príklady, v ktorých vyzdvihol dôležitosť robiť aj malé veci s veľkou láskou. Po liturgii nasledovala pracovná časť stretnutia, ktorú otvoril arcibiskup Ján Orosh spolu s riaditeľom PMD Ivanom Kňazem. Následne každý zástupca informoval ostatných účastníkov o pripravovaných a zrealizovaných aktivitách svojej rehoľnej spoločnosti alebo inštitúcie a vyzdvihol svedectvo Veroniky Rackovej z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktorá tragicky zahynula v Južnom Sudáne potom ako zachránila život. Na záver zasadania udelil trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnanie pre všetky misijné aktivity.
 
TO ABU informovala Rada pre misie KBS
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave zasadala Rada pre misie Konferencie biskupov Slovenska

Zasadnutie Rady pre misie Konferencie biskupov Slovenska v Trnave viedol jej predseda, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. (Foto: facebook/Pápežské misijné diela)

NOVINKY